Artikkeli | 05/10/2022 11:12:44 | 3 min Lukuaika

Tuotanto käynnistynyt turvallisesti Suomen paperitehtailla lakon jälkeen

UPM:n paperitehtaiden lakko päättyi 22. huhtikuuta, kun UPM ja Paperiliitto sopivat ensimmäisistä liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista. Paperitehtaat ovat sittemmin keskittyneet tuotannon turvalliseen käynnistämiseen ja työntekijöiden turvallisen työympäristön varmistamiseen.

Työ paperitehtailla alkoi heti lakon päätyttyä. Onnistuneen ylösajon jälkeen Suomen paperitehtaiden eli UPM Rauman, Kymin, Kaukaan ja Jämsänkosken paperikoneet valmistavat jälleen paperia.

– Paperikonelinjat käynnistyivät vaiheittain, minkä jälkeen Kymin tuotanto on palannut normaaliksi, kertoo Kymin & Kaukaan paperitehtaiden johtaja Matti Laaksonen.

UPM Kaukaan tehdasintegraatilla oli meneillään vuosittainen huoltoseisokki, joka vaikutti myös paperitehtaan toimintaan, mutta paperintuotanto on nyt lähtenyt käyntiin normaalisti.

Myös Jämsänkosken PK6 on taas käynnissä, ja paperitehtaan johtaja Antti Hermosen mukaan kaikki on edennyt hyvin pitkästä tauosta huolimatta.

– Meillä on ollut pieniä haasteita automaation kanssa, mutta kaiken kaikkiaan tuotannon käynnistäminen on sujunut hyvin. Henkilöstö on palannut töihin positiivisella asenteella, Antti Hermonen kertoo.

Turvallisuus on ykkösasia

Turvallisuus on UPM:lle ykkösprioriteetti. Paperitehtailla jatkettiin huoltotöitä lakon aikana, jotta suurimmilta ongelmilta vältyttäisiin ja koneet pääsisivät taas käyntiin turvallisesti ja nopeasti tauon jälkeen.

– Lakon päätyttyä panostimme etukäteen erityisesti turvallisuuteen. Pitkän tauon jälkeenkin startit sujuivat turvallisesti, kommentoi UPM Rauman tuotantopäällikkö Ilkka Savolainen.

Jokaisella tehtaalla on selkeät ohjeet turvallisuuskäytännöistä ja -säännöistä. Näitä käytiin läpi henkilöstön kanssa työn palautuessa normaaliksi.

– Lakon päätyttyä esihenkilöt kävivät alaistensa kanssa turvallisuuskeskustelut yhteisen materiaalin pohjalta. Tavoitteena oli palauttaa mieliin turvallisuuden tärkeys palattaessa töihin pitkän tauon jälkeen, kertoo UPM Kaukaan turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Jenna Hakkarainen.

Keskusteluissa korostettiin erityisesti koneiden ja laitteiden poikkeuksellista tilaa ja siihen liittyviä riskejä pitkän seisokin jälkeen.

Olemme sitoutuneet paperiin

Uuden liiketoimintakohtaisen työehtosopimuksen sopimuskausi on neljä vuotta. Uuden sopimuksen keskeiset elementit olivat jaksopalkan korvaaminen tuntipalkalla sekä joustavuuden lisääminen vuorojärjestelyihin ja työajan käyttöön, jotka ovat olennaisia ​​sujuvan toiminnan kannalta.

Uusi sopimus antaa UPM:n liiketoiminnalle mahdollisuuden vastata paremmin liiketoimintakohtaisiin tarpeisiin ja antaa paremman pohjan kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– Olemme sitoutuneet graafiseen paperiin ja haluamme rakentaa hyvän pohjan kilpailukykyiselle liiketoiminnalle tulevaisuudessa. Meillä on nyt sopimus, joka auttaa meitä vastaamaan liiketoiminta-alueemme tarpeisiin konkreettisesti, sanoo Hermonen.

Kesäharjoittelijana Rauman paperitehtaalla
Artikkeli | 2 min

Kesäharjoittelijana Rauman paperitehtaalla

Lue lisää
Uusi tuulipuisto aloittaa uusiutuvan energian toimitukset UPM:n paperitehtaille vuoden 2023 alussa
Artikkeli | 3 min

Uusi tuulipuisto aloittaa uusiutuvan energian toimitukset UPM:n paperitehtaille vuoden 2023 alussa

Lue lisää