Rauma, Suomi

Henkilökunta

350

Kapasiteetti

665 000 tonnia vuodessa

Paperituotteet

Kevyesti päällystetyt aikakauslehtipaperit (LWC)

UPM Ultra, UPM Ultra Matt, UPM Star, UPM Star Silk, UPM Valor, UPM Cote, UPM Cote Silk

 
 

Haluaisitko olla osana Rauman tiimiä?

Avoimet työpaikat UPM:llä

 

 
 
 
 

Vastuullisuuden tunnuslukuja

100 %
Tuhkan hyötykäyttö
87 %
Biomassapohjaisten polttoaineiden osuus tehtaalla
98,2 %
Kierrätysravinteen osuus jätevedenpuhdistamon lisäravinteista
 

 

Olemme sitoutuneet ympäröivään yhteiskuntaan

Rauman tehtaan toiminta on voimakkaasti sidoksissa yhteiskuntaan. UPM Communications Papers Oy hankkii kaupungin ja metsäteollisuuden tarvitseman raakaveden. Jäteveden yhteispuhdistamossa puhdistetaan samanaikaisesti metsäteollisuuden ja yhteiskunnan jätevedet. Toiminta on aloitettu vuonna 2002 ja kokemukset ovat olleet yksinomaan positiivisia. Lihatalo HKScanin Rauman yksikkö käynnistyi loppuvuodesta 2017, jonka jälkeen sen jätevedet on käsitelty suunnitellusti yhteispuhdistamolla.

 

Poikkeus- ja kriisitilanteiden hallinta

Rauman tehtaan poikkeustilanteiden ehkäisy ja kriisitilanteiden johtaminen on tehtaan johdon, turvallisuus- ja ympäristöorganisaation ja palo- ja tehdassuojeluorganisaation vastuulla. Rauman tehtaalle on laadittu sekä poikkeustilanneohjeet että pelastus- ja sammutussuunnitelmat.

Poikkeustilanteiden hallintaa varten on nimetty kriisijohtoryhmä, joka vastaa poikkeustilanteen operatiivisesta hallinnasta. Kriisijohtoryhmää johtaa tehtaanjohtaja ja hänelle on nimetty 2 varahenkilöä. Lisäksi kriisiryhmään on nimetty jäseniä tehdasorganisaation eri osista.

 

Sertifikaatit

  • EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) – Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä
  • ISO 14001 – Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
  • ISO 9001 – Laatujärjestelmä
  • ETJ+ – Energiatehokkuusjärjestelmä
  • ISO 45001 – Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
  • PEFC-CH11/0831.00 (PEFC/02-31-80) Puun alkuperän seurantajärjestelmä
  • FSC-SGSCH-COC-002249 (FSC® C014719) Puun alkuperän seurantajärjestelmä
  • EU ympäristömerkki
  • HINKU - Towards a Carbon Neutral Municipality access to use logo “Towards Carbon Neutral Rauma”

All certificates can be found from UPM’s Certificate finder 

 
 
 
 
 
 
 

Palvelut

Tehtaan alueella toimii myös UPM RaumaCell, missä valmistetaan revintämassaa eli fluff-sellua hygienia- ja kattaustuotteiden raaka-aineeksi. Lisäksi tehdasalueella sijaitsee myös Rauma Biovoima Oy.

UPM Communication Papers Oy:n tehdasalue on vartioitu ja aidattu, pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria. Alueella on runsaasti vuokrattavia varastointi-, teollisuus- ja toimistotiloja sekä rakentamatonta teollisuudelle kaavoitettua maa-aluetta. Alueella toimii useita kiinteistöhuolto-, suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita tuottavia yrityksiä, jotka tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia myös uudelle yritystoiminnalle. UPM Communication Papers Oy:llä on mahdollisuus tarjota myös energiaa sähkön ja höyryn muodossa sekä huolehtia jätevesien puhdistuksesta.

 

Yhteystiedot

UPM Communication Papers, Rauma

Tikkalantie 1
PO Box 95
FI-26101 Rauma

Puh. +358 2041 4101

Sähköposti: info.rauma(at)upm.com

 
 
 

Lue lisää

 
Kesäharjoittelijana Rauman paperitehtaalla
Artikkeli | 06/21/2021 08:00:00 | 2 min

Kesäharjoittelijana Rauman paperitehtaalla

Lue lisää
The giant of Rauma
Artikkeli | 08/18/2017 10:13:48 | 8 min

The giant of Rauma

Lue lisää