Jämsä, Finland

Henkilöstö

380 (Communication Papers ja Specialty Papers yhteensä)

Kapasiteetti

630 000 t/a (Communication Papers ja Specialty Papers yhteensä)

Tuotteet

Päällystämätön aikakauslehtipaperi (SC)

UPM Cat, UPM Impresse, UPM Impresse Plus, UPM Max, UPM Max S, UPM Smart

Tarra- ja pakkauspaperit

C1S pinta-, tausta- ja pakkauspaperit

 
 

Haluaisitko olla osa Jämsän tiimiä?

UPM:n avoimet työpaikat

 

 
 
 
 
 

Vastuullisuuden tunnuslukuja 

Jämsänkoski ja Kaipola yhteensä (2020)

0 kg
jätettä kaatopaikalle
87 %
paperinvalmistuksessa käytettävästä kuidusta on PEFC- ja FSC-sertifioitu
81 %
voimalaitosten käyttämästä polttoaineesta on biomassapohjaista
 

 

Jätteet

Kaikki muodostunut jäte on toimitettu hyötykäyttöön joko sellaisenaan materiaalina tai jatkokäsittelyn kautta. Suurin jätejae on voimalaitostuhka. Merkittävä osa tuhkasta hyödynnetään maanparannuksessa pääosin viljelyspelloilla. Toinen merkittävä tuhkan hyötykäyttökohde on maanrakennuskäyttö: tuhkaa käytetään tierungossa korvaamaan luonnon kiviaineksia sekä lisäämään tien kantavuutta ja roudankestävyyttä. Tehtaalla syntyvä jäte lajitellaan huolellisesti eri jakeisiin ja jakeet hyödynnetään raaka-aineena tai energiana.

 
 

Sertifikaatit

  • EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) – Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä
  • ISO 14001 – Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
  • ETJ+ – Energiatehokkuusjärjestelmä
  • ISO 9001 – Laatujärjestelmä
  • ISO 22000 – Food Safety Management System (UPM Specialty Papers)
  • ISO 45001 – Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
  • PEFC-CH11/0831.00 (PEFC/02-31-80) Chain of Custody Programme for the Endorsement of Forest Certification
  • FSC-SGSCH-COC-002249 (FSC® C014719) Chain of Custody – Forest Stewardship Council®
  • EU Ecolabel (UPM Communication Papers)

Sertifikaatit löytyvät Certificate Finder -työkalun avulla.

 
 
 
 
 
 
 

Yhteystiedot

UPM Jämsänkoski

Tiilikantie 17
PL 35
42301 Jämsänkoski

Puhelin +358 2041 6161

Sähköposti: info.jamsa(at)upm.com

 

 
 

Turvallisuustiedote 2021

UPM Jämsänkosken tehtaan Turvallisuustiedote 2021, turvallisuustiedotteemme sisältää tietoa tehtaasta ja käytännön ohjeita mahdollisen poikkeustilanteen varalle.

Lataa tiedote

 

 
 

Katso video Jämsänkosken paperitehtaalta

 

 

Lue lisää