UPM sähköistää tehtaidensa lämmön- ja höyryntuotantoa Suomessa ja Saksassa

Lehdistötiedote 18.4.2023 12.00 EEST

UPM korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä tehtaidensa lämmön- ja höyryntuotannossa sähkökattiloilla Suomessa ja Saksassa. Kattiloita asennetaan yhteensä kahdeksan kappaletta ja niillä korvataan pääasiassa maakaasun käyttöä.

Sähkökattiloiden käyttöönoton myötä yhtiö ottaa askeleen kohti 2030-tavoitettaan vähentää käyttämiensä polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla. Suomessa uusilla sähkökattiloilla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä noin 50 000 tonnia vuodessa. Saksassa sähkökattiloilla parannetaan lämmön- ja höyryntuotannon toimitusvarmuutta ja saavutetaan entistä suurempia päästövähennyksiä.

”Paremman toimitusvarmuuden ja päästövähennyshyötyjen lisäksi sähkökattilat lisäävät merkittävästi tehtaiden mahdollisuuksia tarjota kulutusjoustoa sähköjärjestelmän ja -markkinoiden tasapainottamiseen”, energiajohtaja Petri Hyyryläinen UPM Communication Papers -liiketoiminnasta kertoo.

UPM Tervasaaren paperitehtaalla on jo otettu käyttöön ensimmäinen 50 MW:n sähkökattila, joka siirrettiin Valkeakoskelle UPM Kaipolan tehtaalta. Syksyllä tehtaalle asennetaan uusi, tehokkaampi 60 MW:n sähkökattila, jonka on määrä tuottaa paitsi höyryä ja lämpöä tehtaalle, myös lämpöä Valkeakosken kaukolämpöverkkoon.

Loput sähkökattilat otetaan käyttöön Suomen ja Saksan tehtailla tämän vuoden loppuun mennessä. Ne tulevat korvaamaan käyttöönoton jälkeen huomattavan määrän eri fossiilisia polttoaineita ja vähentämään tätä kautta tehtaiden ja UPM:n päästöjä.

Lisätietoja antaa:
Energiajohtaja Petri Hyyryläinen, UPM Communication Papers, puh. 040 173 8791

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils