Muutos UPM:n johtajistossa

Pörssitiedote 6.6.2024 15.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus)                6.6.2024 klo 15.30

Muutos UPM:n johtajistossa

Mika Kekki vastaa väliaikaisesti UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueesta 1.8.2024 alkaen

Mika Kekki on nimitetty väliaikaisesti vastaamaan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueesta 1.8.2024 alkaen. Hän hoitaa tehtävää oman toimensa ohella ja jatkaa edelleen UPM Plywood -liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana. Mika Kekin henkilöesittely ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtajan hakuprosessi on käynnissä. Kuten tiedotteessa 13.3.2024 kerrottiin, Antti Jääskeläinen, nykyinen UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen väliaikainen johtaja ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja siirtyy logistiikka- ja jakeluyhtiö Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään UPM:ssä heinäkuun 2024 loppuun asti.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils