UPM uudistaa osinkopolitiikkansa

Sijoittajauutinen 2.2.2023 10.00 EET

UPM:n hallitus on päivittänyt yhtiön osinkopolitiikan tulospohjaiseksi rahavirtapohjaisen sijaan. Uusi politiikka on linjassa yhtiön transformatiivisen kasvustrategian kanssa.

Uusi osinkopolitiikka on: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.”

Edellinen osinkopolitiikka oli: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake.”

Vaikuttava pääoman kohdentaminen on keskeistä houkuttelevan pitkän aikavälin tuoton luomisessa. Pääoman käyttö on avainasemassa, kun kehitämme liiketoimintaportfoliotamme niillä alueilla, joilla on parhaat mahdollisuudet pitkän aikavälin arvonluontiin. UPM:n pääoman allokointipäätökset tehdään konsernitasolla. Osingot ovat olennainen osa pääoman allokointia. UPM aikoo kohdentaa pääomaa:

  • investointeihin yhtiön ja sen tuloksen kasvattamiseksi. Investoimme kestävään liiketoimintaan, jossa on vahvat pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät ja selkeä kilpailuetu tai korkea kynnys tulla markkinoille, erinomaisten tuottojen saavuttamiseksi. UPM tavoittelee vertailukelpoisen liikevoiton kasvua sekä yli 10 % vertailukelpoista oman pääoman tuottoa. Kullakin liiketoiminta-alueella on omat tuottotavoitteensa.
  • houkuttelevien osinkojen maksuun. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan. Tavoiteltu tuloskasvu luo osinkojen kasvua yli ajan.
  • vahvan taseen ylläpitämiseen. Yhtiön velkaantuneisuuspolitiikan mukainen nettovelan ja EBITDAn suhde on korkeintaan kaksi. Investment grade -luottoluokitus on olennainen osa yhtiön rahoitusstrategiaa.
  • osakkeiden takaisinostoon. Ne ovat täydentävä työkalu, jota voidaan käyttää suhteessa investointimahdollisuuksiin ja yhtiön arvostukseen.

Viimeisten viiden vuoden (2018–2022) aikana UPM käytti investointeihin 4,6 miljardia euroa. Osinkojen yhteismäärä oli 3,4 miljardia euroa, mikä oli 64 % kumulatiivisesta vertailukelpoisesta voitosta vastaavalta ajanjaksolta (2017–2021). Nettovelka nousi 2,2 miljardia euroa viidessä vuodessa. Tase on edelleen vahva nettovelan ja EBITDAn suhteen ollessa 0,94 vuoden 2022 lopussa.

Taloudelliseen asemaamme ja tuloksentekokykyymme luottava hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 1,50 (1,30) euroa osakkeelta, mikä vastaa 49 % vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils