UPM:n uusin Itämeri-sitoumus siirtää merikuljetuksien jätevesien purun mereltä maihin

Lehdistötiedote 8.6.2022 10.00 EEST

UPM on ensimmäinen rahtaajan roolissa toimiva suomalaisyritys, joka sitoutuu purkamaan merikuljetustensa jätevedet maihin ja hyödyntämään jätevesien käsittelyssä erilaisia kiertotalousratkaisuja. Sitoumus on annettu tänään maailman merien päivänä Baltic Sea Action Groupille (BSAG), ja uuteen malliin siirrytään UPM:n toiminnan kannalta merkittävimmissä satamissa Raumalla, Haminassa, Kotkassa ja Pietarsaaressa.
 

baltic-sea-action-group.jpg
 

”Merikuljetuksiin liittyvä vastuullinen jätehuolto ja modernin teknologian hyödyntäminen laivaperäisten jätteiden käsittelyssä on itsestään selvä ja strateginen valinta UPM:lle”, UPM:n meriliikenteestä vastaava johtaja Lauri Rikala sanoo. ”Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä ja useita Itämeri-sitoumuksia Baltic Sea Action Groupille jo yli kymmenen vuoden ajan, joten oli luontevaa, että yhdistämme tässäkin hankkeessa voimamme ja osaamisemme.”

”UPM on merkittävänä rahdinantaja, joten sen Itämeri-sitoumus vaikuttaa useiden varustamoiden, laivojen ja satamien toimintaan. Yhtiö toimii kirittäjänä muille merikuljetuksia käyttäville yrityksille, jotka haluavat edistää vastuullista merenkulkua, kiertotaloutta ja Itämeren hyvinvointia”, BSAG:n meriliikenteen projektijohtaja Elisa Mikkolainen sanoo. ”Tavoitteenamme on, että jätevesien purkamisesta maihin tulee pysyvä toimintatapa myös rahtialuksille. Nyt kutsumme mukaan muita UPM:n kaltaisia edelläkävijäyrityksiä. Yhdessä saamme muutoksen aikaan!"

Jätevedet hyötykäyttöön kiertotalousratkaisuilla

Itämeri-sitoumus on voimassa vuosille 2022–2026, ja se keskittyy edistämään BSAG:n Ship Waste Action -aloitetta (SWA). Aloitteen tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli, jossa rahtialusten jätevedet puretaan satamaan ja niiden ravinteet otetaan hyötykäyttöön kiertotalousratkaisujen avulla. UPM pyrkii esimerkiksi selvittämään mahdollisuuksia hyödyntää laivaperäisistä jätevesistä syntyvien kierrätysravinteiden käyttöä omissa jätevedenpuhdistamoissaan. Tällä tavoin yhtiö edistää omaa 2030-tavoitettaan käyttää ainoastaan kierrätysravinteita jätevedenpuhdistamoillaan.

UPM:n sitoumus on merkittävä kehitysaskel tilanteessa, jossa rahtia kuljettavien alusten jätevesien purkaminen mereen on edelleen laillista. ”Teknisesti jätevesien purku maihin ei ole haastavaa, mutta se vaatii suunnittelua ja koordinointia, sillä tavoitteemme on toimia näin sekä itse operoimiemme alusten osalta että sitouttaa mukaan pitkäaikaiset rahtaussopimuskumppanimme sekä yksittäisten matkarahtausten palveluntarjoajat”, Lauri Rikala kertoo.

Jätevesien maihin purkamisen lisäksi UPM selvittää yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa mahdollisuuksia purkaa ruumien pesuvedet maihin niiden mahdollista jatkokäyttöä varten.

Lataa mediamateriaalit ja lue lisää sitoumuksesta sekä Ship Waste Action -aloitteesta täältä.

Lisätietoja antavat:
Meriliikenteestä vastaaja johtaja Lauri Rikala, UPM, puh. 040 571 1421
Meriliikenteen projektijohtaja Elisa Mikkolainen, BSAG, puh. 040 660 1829

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Baltic Sea Action Group, BSAG on vuonna 2008 Suomessa perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Tavoitteemme on palauttaa Itämeren hyvä ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Käynnistämme tekoja Itämeren hyväksi ja tuomme yhteen pelastustyöhön tarvittavat tahot tutkijoista yrityksiin ja päättäjistä viranomaisiin. Tällä hetkellä teemme kunnianhimoista työtä erityisesti uudistavan maatalouden ja vastuullisen merenkulun edistämiseksi sekä meriluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. www.bsag.fi

Seuraa BSAG:ta Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #ShipWasteAction #VastuullinenMerenkulku