UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset – lakko tehtailla päättyy

Sijoittajauutinen 22.4.2022 16.15 EEST

UPM ja Paperiliitto ovat ensimmäistä kertaa solmineet liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset viiteen UPM:n liiketoimintaan. Paperiliiton lakko UPM:n Suomen tehtailla päättyy välittömästi, ja työntekijät palaavat töihin. Paperiliiton lakon piirissä olivat UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels -liiketoiminnat. UPM käynnistää toimitukset asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

Sovittelija teki sovintoesitykset erillisistä työehtosopimuksista UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels -liiketoiminnoille eilen, ja molemmat osapuolet hyväksyivät ne tänään.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että osapuolet hyväksyivät kaikki sovintoesitykset ja Paperiliiton pitkä lakko päättyy. UPM ja Paperiliitto tekivät historiaa solmimalla viisi liiketoimintakohtaista työehtosopimusta, jotka korvaavat 1940-luvulta peräisin olevan paperiteollisuuden työehtosopimuksen. UPM:n pitkäaikainen tavoite on ollut sopia työehdoista siellä, missä työntekemisen olosuhteet tunnetaan parhaiten eli liiketoiminnoissa. Neuvottelut johtivat niin liiketoimintoja kuin työntekijöitäkin hyödyttäviin uusiin sopimuksiin, jotka vahvistavat menestymisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

“Neuvotteluissa monia osa-alueita katsottiin täysin uudelta pohjalta. Prosessi oli pitkä, mutta lopulta sovimme yhdessä kunkin liiketoiminnan tarpeet ja erityispiirteet huomioivat työehdot. Ne edistävät liiketoimintojen ja yksiköiden tuottavuutta sekä kilpailukykyä ja takaavat myös työntekijöille hyvät ehdot”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Uudet työehtosopimukset ovat neljän vuoden pituisia. Palkankorotukset vastaavat yleistä linjaa, ja palkkojen tarkistuksesta neuvotellaan kahden vuoden kuluttua. Uudet sopimukset ovat rakenteeltaan aiempaa selkeämpiä ja sivumääriltään noin puolet aiemmasta.

Merkittävä muutos entiseen kaikkien liiketoimintojen työehtosopimuksissa on kausipalkan korvautuminen tuntipalkalla. Tuntipalkka kohdistuu tehtyyn työhön, jolloin palkan muodostumisen perusteet ovat aiempaa selkeämmät. Uudet työehtosopimukset lisäävät myös mahdollisuuksia palkita hyvistä työsuorituksista. Kaikissa liiketoiminnoissa on sovittu myös entistä joustavammista vuorojärjestelyistä ja työajan käytöstä.

Liiketoimintakohtaisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi

UPM Pulpin eli selluliiketoiminnan sopimuksessa sovittiin jatkuvaan ympärivuotiseen käyntiin siirtymisestä ja työvoiman joustavammasta käytöstä pitkien huoltoseisokkien aikana. Määräaikaisen työvoiman käytön rajoitukset poistuivat. Palkanmuodostus tukee jatkossa henkilöstön oppimista ja osaamista sekä toimintatapojen kehittämistä.

UPM Communication Papersissa eli painopaperiliiketoiminnassa sovittiin sujuvan toiminnan kannalta keskeisistä lisätunneista ja joustavasta työajan käytöstä. Työaika pitenee työaikamuodosta riippuen 24-32 tuntia vuodessa lukuun ottamatta päivätyötä, jossa työaika säilyy ennallaan. Tuntipalkkaan siirtymisen myötä lisätunnit kasvattavat ansiota vastaavasti. Viikkotyöaikaan lisäys on noin puoli tuntia. Lisäksi sovittiin kannustavasta palkkausjärjestelmästä, joka parantaa erityisesti kunnossapidon ja päivätyön ansioita. Sopimus sisältää palkanmaksutakuun sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden ajaksi.

UPM Specialty Papersissa eli erikoispaperiliiketoiminnassa sovittiin kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta parantavista ehdoista. Sopimus edesauttaa entistä laajempaa paikallista sopimista myös tehdastasolla ja tekee juhlapyhäkäynnin aiempaa kannattavammaksi. Palkanmuodostus tukee jatkossa entistä paremmin hyvästä työsuorituksesta palkitsemista.

UPM Raflatacin sopimus mahdollistaa entistä joustavammat työaikajärjestelyt ja resurssoinnin Tampereen erikoistuotetehtaalla. Siten uusi sopimus mahdollistaa kapasiteetin käyttöasteen nostamisen, mikä lisää tuotannon tehokkuutta ja työllistämismahdollisuuksia.

UPM Biofuelsiin eli Lappeenrannan biojalostamolle sovittiin työvuorojen ja koulutuksen joustavasta käytöstä vuorotyössä. Palkkarakenne tukee entistä paremmin henkilökohtaista kehittymistä ja hyvää suoriutumista. Lisäksi sovittiin, että mahdollisissa työnseisauksissa laitosta ei ajeta kokonaan alas, vaan se pidetään tuotantovalmiudessa.

”Meillä on Suomessa hienoja tehtaita ja ammattitaitoinen henkilöstö. On hyvä, että tehtailla päästään takaisin töihin. Nyt on aika mennä yhdessä eteenpäin”, sanoo Riitta Savonlahti.

Paperiliiton lakko UPM:n Suomen tehtailla alkoi 1.1.2022 ja kesti lähes neljä kuukautta. Lakkoon ryhtyi noin 2 100 Paperiliiton jäsentä, joista noin 200 Helsingin käräjäoikeus määräsi suojelutyöhön tehtaiden lämmöntuotantoon ja vesienkäsittelyyn.

UPM:n mekaanisen metsäteollisuuden liiketoiminnat UPM Plywood ja UPM Timber allekirjoittivat kolmivuotiset
työehtosopimukset Teollisuusliiton kanssa jo joulukuussa 2021 ennen aiemman sopimuksen päättymistä.
Markkinatilanteen mukaan joustavista sopimuksista ovat hyötyneet jo nyt sekä liiketoiminnat että henkilöstö.

UPM julkistaa ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen 26. huhtikuuta 2022.

Lisätietoja antavat:
Jyrki Hollmén, työmarkkinajohtaja, UPM, puh. 020 4150 051
Juha Kääriäinen, UPM Pulp -neuvottelutiiminvetäjä, puh. 040 775 0355
Antti Hermonen, UPM Communication Papers -neuvottelutiiminvetäjä, puh. 0400 280 839
Tomi Hytönen, UPM Specialty Papers -neuvottelutiiminvetäjä, puh. 040 5417714
Joni Salmi, UPM Raflatac -neuvottelutiiminvetäjä, puh. 040 631 7285
Jaakko Nousiainen, UPM Biofuels -neuvottelutiiminvetäjä, puh. 040 758 6881

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh.         
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils