UPM keskeyttää toimitukset Venäjälle

Lehdistötiedote 3.3.2022 15.00 EET

Euroopan geopoliittinen tilanne on muuttunut pysyvästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tällä on laajalle ulottuvia inhimillisiä, poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia Euroopassa, ja tilanne kehittyy nopeasti. Suurin huolemme kohdistuu sodasta kärsiviin ihmisiin ja UPM tarjoaa tukea työntekijöilleen Ukrainassa ja Venäjällä. Yhtiö on myös aloittanut humanitaarisen avun ja materiaalituen toimittamisen Ukrainaan tällä viikolla.

UPM on päättänyt keskeyttää toimitukset Venäjälle toistaiseksi. UPM:n liiketoiminnat viestivät asiakkaille ja tavarantoimittajille vaikutuksista. Metsäteollisuuteen ei kohdistu suoria kansainvälisiä pakotteita tällä hetkellä, mutta rahoitussektoriin kohdistuvat pakotteet saattavat vaikuttaa UPM:n tai asiakkaidemme liiketoimintaan ja rahaliikenteeseen Venäjällä. Nykyisten ja mahdollisten tulevien pakotteiden ja vastapakotteiden täysimääräinen vaikutus tiedetään vasta tilanteen kehittyessä. UPM seuraa tilannetta tarkasti ja tekee jatkopäätöksiä tarpeen mukaan.

UPM:llä on työntekijöitä, asiakkaita ja tavarantoimittajia molemmissa maissa, mutta Venäjän ja Ukrainan markkinoiden merkitys UPM:n liiketoiminnoille on rajallinen. UPM Raflatacilla on 13 henkeä työllistävä jakeluterminaali Kiovan alueella, ja se on toistaiseksi suljettu. Venäjällä UPM työllistää 800 henkilöä, joista valtaosa työskentelee Chudovon vaneritehtaalla. Se toimii tällä hetkellä normaalisti. Vuonna 2021 Venäjän ja Ukrainan yhteenlaskettu osuus UPM:n liikevaihdosta oli noin 2 prosenttia. Yhtiön varoista oli Venäjällä alle prosentti, ja alle 10 prosenttia yhtiön puunhankinnasta Suomeen tapahtui Venäjältä.

Lisätietoja antaa:
Sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 507 8764

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils