Paperiliitto on ilmoittanut jatkavansa useita UPM:n liiketoimintoja koskevaa lakkoa

Sijoittajauutinen 5.1.2022 15.20 EET

Paperiliitto ry on ilmoittanut UPM:lle päättäneensä jatkaa UPM:n paperiliittolaisilla työpaikoilla alkanutta lakkoa kahdella viikolla 5. helmikuuta saakka, ellei sopimuksia sitä ennen saada sovittua. Paperiliiton lakko UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac -liiketoimintojen Suomen yksiköissä alkoi 1.1.2022.

”Jos Paperiliiton jäsenistö haluaa jatkaa lakkoa, on heillä siihen luonnollisesti täysi oikeus. UPM:n tavoitteena on edelleen päästä neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa mahdollisimman pian. Eteenpäin päästään vain neuvottelemalla. On tärkeää, että neuvottelut uusista työehtosopimuksista aloitetaan tulevaisuuteen katsoen ja pyritään löytämään kunkin liiketoiminnan ja sen henkilöstön kannalta parhaat ratkaisut”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

UPM sai Paperiliitolta sähköpostitse ehdotuksen työehtosopimukseksi juuri ennen ilmoitetun lakon alkua ilman, että asiasta oli käyty minkäänlaisia neuvotteluja. Esitys oli käytännössä viime vuoden lopulla päättynyt vanha työehtosopimus. UPM kuitenkin tavoittelee aitoja vuorovaikutteisia neuvotteluja uusista työehdoista.

Paperiliiton lakkoilmoituksissa on poikkeuksellista, ettei yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaamiseksi tehtävää suojelutyötä ole rajattu lakon ulkopuolelle. Vaikka neuvotteluita ei ollut päästy edes aloittamaan, Paperiliitto ilmoitti jo syksyllä, että mahdollisen lakon aikana suojelutyötä voidaan tehdä ainoastaan vanhan työehtosopimuksen ehdoilla. ”Poikkeuksellinen menettely osoittaa, että Paperiliitto käyttää suojelutyötä kuin Troijan hevosta, jolla UPM yritetään kaikin keinoin sitoa joulukuun lopussa päättyneeseen työehtosopimukseen”, jatkaa Hollmén.

UPM kertoi jo ennen lakon alkamista määräaikaisesta palkanlisästä, joka maksetaan lakon aiheuttamasta lisätyöstä niille tehdasorganisaatioiden työntekijöille, jotka tulevat lakon aikana töihin. Tällä haluttiin varmistaa, että palkkataso ei muodosta henkilöstölle estettä tehdä yhteiskunnan kriittisiä toimintoja turvaavaa suojelutyötä. UPM:n tavoitteena on, että lakon vaikutukset sivullisiin jäisivät mahdollisimman pieniksi.

UPM pyrkii vastaamaan asiakaskysyntään lakon aikana mahdollisuuksien mukaan Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan.  UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Lisätietoja antaa:
Jyrki Hollmén, työmarkkinajohtaja, UPM, puh. 02041 50051

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils