Lakot alkoivat suurella osalla UPM:n Suomen tehtaista, liiketoiminnot edelleen halukkaita neuvottelemaan Paperiliiton kanssa

Sijoittajauutinen 1.1.2022 7.30 EET

Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro ovat tänä aamuna aloittaneet lakot UPM:n tehtailla Jämsänkoskella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Raumalla, Tampereella ja Valkeakoskella. Liittojen ilmoitusten mukaan lakot jatkuvat 22.1.2022 klo 6.00 asti, mikäli uusista työehtosopimuksista ei päästä sopimukseen ennen sitä. Paperiliitto ei ole rajannut lakkojen ulkopuolelle mitään töitä, ei edes tehdaspaikkakunnille kriittisen tärkeitä toimintoja, kuten lämmöntuotantoa ja vedenkäsittelyä.

UPM:n liiketoiminnoista lakon piirissä ovat UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac. Lakot eivät koske yhtiön vaneri- ja sahaliiketoimintoja eli UPM Plywoodia ja UPM Timberiä, jotka solmivat joulukuussa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset Teollisuusliiton kanssa. Lakot eivät myöskään koske UPM Energyn toimintoja, joissa sovelletaan energia-alan yleissitovia työehtosopimuksia.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton, Sähköliiton sekä Ammattiliitto Pron väliset työehtosopimukset päättyivät 31.12.2021, eikä niillä ole jälkivaikutusta, koska UPM ei ole ollut sopimusten osapuoli. UPM on pyrkinyt käynnistämään työehtosopimusneuvottelut Paperiliiton kanssa keväästä alkaen, mutta ei ole saanut vastakaikua. Koska työehdoista ei ole päästy keskustelemaan, liiketoiminnat ovat viestineet marraskuussa paperiliittolaisille työntekijöille väliaikaiset työehdot, joita sovelletaan, kunnes uudet sopimukset saadaan neuvoteltua.

UPM maksaa lakon aikana töihin tuleville palkanlisää lakosta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä. Palkka ja ylimääräinen palkanlisä yhdessä ylittävät nykyisen työehtosopimuksen ansiotason.

”UPM:n tavoitteena on edelleen aloittaa neuvottelut liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa mahdollisimman pian. Eteenpäin päästään vain neuvottelemalla”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

”Liiketoimintomme poikkeavat toisistaan merkittävästi tuotteiltaan, tuotantoprosesseiltaan, markkinoiltaan ja liiketoimintalogiikaltaan. Liiketoimintakohtainen sopiminen on välttämätöntä liiketoimintojen kilpailukyvyn kannalta”, Hollmén jatkaa.

UPM:n tavoitteena on myös osallistaa työehtoneuvotteluihin aikaisempaa huomattavasti laajempi joukko ihmisiä. Paperiliiton ja liiketoimintojen edustajien lisäksi neuvotteluihin halutaan paikallisia luottamushenkilöitä tuomaan keskusteluihin kaivattua liiketoiminnan ja tehdasarjen ymmärrystä, samaan tapaan kuin UPM:n saha- ja vaneriliiketoimintojen ja Teollisuusliiton välisissä neuvotteluissa. UPM haluaa olla jatkossakin houkutteleva työnantaja ja neuvotella niin työnantajan kuin työntekijöiden kannalta hyvät sopimukset, jotka mahdollistavat liiketoimintojen menestyksen tulevaisuudessa.

Toistaiseksi neuvotteluihin Paperiliiton kanssa on päästy vain UPM Biofuels -liiketoiminnassa, jossa Paperiliitto kuitenkin keskeytti neuvottelut joulun alla.

UPM pyrkii vastaamaan asiakaskysyntään lakon aikana Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan mahdollisuuksien mukaan. UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Lisätietoja antaa:
Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, UPM, puh. 040 746 3687

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils