UPM poistaa selittämättömät palkkaerot

Lehdistötiedote 20.12.2021 11.00 EET

UPM on saanut päätökseen koko yhtiön laajuisen sukupuolten palkkatasa-arvoa koskevan selvityksen ja poistaa nyt selittämättömät palkkaerot. Niillä tarkoitetaan eroja, joita ei voida perustella esimerkiksi työsuorituksella, kokemuksella, tehtävän vaativuudella tai tehtävän sijainnilla. Vaikka UPM:ssä palkat ovat pääosin tasavertaisia, noin 2,3 prosenttia UPM:n henkilöstöstä, eli noin 400 henkilöä, saa yhdenvertaisuuskorotuksen. UPM:llä on henkilöstöä 46 maassa, ja selittämättömiä palkkaeroja ilmeni niistä 10:ssä. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.1.2022, ja ne toteutetaan kaikkialla samanaikaisesti.

”On yleisesti tunnettua, että toimialasta riippumatta naiset saavat usein samasta työstä vähemmän palkkaa. UPM on yksi harvoista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat toteuttaneet mittavan globaalin palkkaerojen tarkastelun ja tarttuneet oma-aloitteisesti toimenpiteisiin korjatakseen asian”, sanoo henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

Selvityksen perustella sukupuolten väliset palkkaerot johtuvat tyypillisesti matalammasta aloituspalkasta. Tämäntyyppistä palkkaeroa voi olla hankala kuroa umpeen myöhemmin, vaikka henkilö saisikin normaaleja palkankorotuksia työuransa aikana. Siksi yhdenvertaisuuskorotus tarvitaan.

“Pidän tärkeänä, että puutumme palkkaerojen juurisyyhyn ja varmistamme jatkossa, että aloituspalkkamme ovat tasapuolisia. Jatkamme myös sukupuolten välisten palkkaerojen seuraamista vuosittain ja teemme jatkossakin korjauksia tarpeen mukaan”, Savonlahti sanoo ja jatkaa:

“Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat UPM:ssä tärkeitä tavoitteita. Olikin hyvin rohkaisevaa, että tarkastelun mukaan UPM:n suoritukseen perustuviin palkantarkistuksiin, ylennyksiin tai bonuspäätöksiin ei liittynyt sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Haluamme olla houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa reilun palkan ja tasa-arvoiset uramahdollisuudet kaikille työntekijöilleen nyt ja tulevaisuudessa”.

UPM on tehnyt lain edellyttämät tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset vuosittain ja käsitellyt ne yhteistyössä henkilöstönedustajien kanssa. Toukokuussa 2021 UPM kertoi yhdenvertaisuusselvityksestä ja aikeestaan poistaa oma-aloitteisesti selittämättömät palkkaerot globaalisti. Yhdenvertaisuustarkastelu toteutettiin vuoden 2021 aikana yhdessä itsenäisen, yhtiöstä riippumattoman asiantuntijaorganisaation kanssa.

Lisätietoja:
Riitta Savonlahti, UPM:n henkilöstöjohtaja, yhteydet UPM Mediadesk, puh. 040 588 3284

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils