UPM:n oppisopimusohjelmat ovat suosittu väylä monipuolisiin ammatteihin

Lehdistötiedote 27.9.2021 10.30 EEST

UPM rekrytoi tänä syksynä noin 70 uutta opiskelijaa useisiin eri oppisopimusohjelmiin. Ohjelmat ovat liiketoimintakohtaisia, ja niitä järjestetään kunkin liiketoiminnan tarpeen mukaan. Oppisopimusohjelmien tavoitteena on kasvattaa moniosaajia tuotanto- ja kunnossapitotehtäviin UPM:n tehtaille ympäri Suomea.

UPM panostaa merkittävästi koulutusohjelmiin, joiden tavoitteet on asetettu korkealle. Koulutustoiminnan laajuutta kuvaa se, että viime vuosina eri liiketoiminnoissa on ollut samanaikaisesti käynnissä 15–20 koulutusohjelmaa, joissa on jatkuvasti 150–300 uuteen ammattiin oppijaa.

Kaksi vuotta kestävät koulutusohjelmat koostuvat käytännön työssäoppimisesta sekä lähiopetusjaksoista. Koulutuskokonaisuudet suunnitellaan yhdessä koulutusyhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijoille maksetaan palkkaa koulutusohjelman ajalta.

”UPM:n monialainen liiketoiminta vaatii eri ammattialojen osaajia. Tehtailla turvalliseen ja tuottavaan työskentelyyn vaadittavaa ammattitaitoa ei voi opiskella suoraan koulussa, vaikka laaja-alainen pohjakoulutus sieltä toki voidaan hankkia. Olemme hioneet omaa toimintamalliamme tarpeidemme mukaisesti vuosien ajan. UPM:n koulutusohjelmat ovat erittäin korkeatasoisia, sillä teemme jatkuvaa kehitystyötä ja laadunvalvontaa sekä keräämme palautetta koulutusohjelmien kaikilta osapuolilta. Panostuksemme ovat merkittävät, koska opiskelijat valitaan ja koulutetaan aina sillä ajatuksella, että he työllistyisivät koulutusta vastaaviin tehtäviin”, koulutuspäällikkö Jari Nyström kertoo.

UPM:n oppisopimusohjelmat ovat suosittuja. Juuri päättyneessä haussa yhtiön Kuusankoskella, Lappeenrannassa ja Pietarsaaressa sijaitsevien sellutehtaiden ja Lappeenrannan biojalostamon oppisopimusohjelmiin tuli yhteensä 1250 hakemusta. Koulutuspaikkoja näissä yksiköissä oli yhteensä 30. Parhaillaan etsimme noin 20 uutta vanerituotannon ammattilaista Euroopan suurimmalle vaneritehtaalle Mikkelin Pellokselle.

Tänään avautuu haku uusiin oppisopimusohjelmiin, joissa etsitään uusia moniosaajia yhtiön Kymin ja Kaukaan paperitehtaille Kouvolaan ja Lappeenrantaan.

Lisätietoa UPM oppisopimuskoulutuksista:
https://www.upm.fi/oppisopimus

Lisätietoja antaa:
Koulutuspäällikkö Jari Nyström, UPM, puh. 02041 46660

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils