Shottonin tehtaan myynti Eren Paper Ltd:lle saatu päätökseen, sanomalehtipaperin tuotanto päättynyt

Sijoittajauutinen 30.9.2021 14.15 EEST

UPM on lopettanut pysyvästi tuotannon Shottonin sanomalehtipaperitehtaalla Pohjois-Walesissa, Isossa-Britanniassa. Tehdasalue ja kaikki siihen liittyvä omaisuus on siirtynyt nyt Eren Paper Ltd:lle, joka on Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş:n tytäryhtiö ja turkkilaisen teollisuuskonsernin Eren Holdingin (“Eren”) kartonki- ja aaltopahviyhtiö. Toukokuussa 2021 ilmoitettu kauppa on nyt saatu päätökseen, ja Eren alkaa muuttaa tehtaan tuotantosuuntaa.

Eren on ilmoittanut, että tehdasalueella uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos sekä keräyspaperin ja -kartongin materiaalikierrätyslaitos jatkavat toimintaansa normaalisti muutostöiden ajan, koska niillä on merkittävä asema seudun teollisessa infrastruktuurissa.

UPM Shottonin paperitehdas käynnistyi 1983. Viime aikoina vuosituotanto on ollut 260 000 tonnia sanomalehtipaperia. Tehdas työllistää 183 työntekijää, minkä lisäksi materiaalikierrätyslaitos sekä muut palvelutoiminnot työllistävät 231 henkilöä.

UPM Communication Papersin asiakastoimitukset Ison-Britannian markkinoilla jatkuvat täydellä valikoimalla sanomalehti-, aikakauslehti- ja hienopapereita. UPM jatkaa myös keräyspaperin hankintaa Isosta-Britanniasta.

“Sanomalehtipaperituotannon lopettaminen UPM Shottonissa päättää erittäin menestyksellisen luvun UPM Communication Papersin historiassa Isossa-Britanniassa. Haluan kiittää tehtaan työntekijöitä sitoutumisesta ja ammattitaidosta, jota he ovat kuluneina vuosikymmeninä osoittaneet. Paikallisviranomaisten voimakas tuki sekä asiakkaiden uskollisuus ovat olleet merkittävä tekijä Shottonin menestyksessä”, UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur sanoo.

”Olen siksi hyvin iloinen siitä, että tehtaalla nyt alkava muutos avaa hyvin positiiviset pitkän aikavälin näkymät Shottonin väelle ja koko seutukunnalle. Läpinäkyvä ja luotettava yhteistyö Erenin kanssa viime kuukausina on tukeva perusta kehitykselle. On tärkeää korostaa, että UPM Communication Papers on myös jatkossa merkittävä paperitoimittaja Isossa-Britanniassa”, Schaur jatkaa.

Lisätietoja antavat:
UPM Communication Papers, sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten paperien valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers​in pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 7 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papers: LinkedIn

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils