WWF Venäjä ja UPM ovat julkaisseet kestävän metsätalouden ohjeistuksen puuntoimittajille

Lehdistötiedote 8.10.2020 15.30 EEST

WWF Venäjä ja UPM julkistivat tänään Kestävän metsätalouden oppaan puuntoimittajille Venäjälle käytettäväksi. Oppaan tarkoituksena on tukea puuntoimittajia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävässä puunhankinnassa ja metsätaloudessa.

Opas kokoaa yhteen Venäjän lainsäädännön sekä kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimukset. Se tarjoaa käytännöllisiä ohjeita sekä esimerkkejä parhaista käytännöistä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

b9cab9c6-cf36-431f-8fc7-493b3a312d39

”Meillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä UPM:n kanssa tässä projektissa, sillä yhtiön ja WWF:n tavoitteet vastuullisen ja kestävän metsätalouden edistämiseksi puunhankinnassa ovat yhteneväiset. Tämän oppaan avulla haluamme rohkaista puuntoimittajia ottamaan käyttöönsä vastuullisen metsänhoidon parhaat käytännöt”, sanoo WWF Venäjän metsäasioista vastaava päällikkö Alexander Voropaev.

”Yhteistyössä WWF:n kanssa pystyimme kokoamaan oppaaseen UPM:n kansainvälisen käytännön kokemuksen metsätaloudesta ja WWF:n luonnonsuojeluosaamisen. Toivomme, että puunhankkijat kaikkialla Venäjällä ottavat oppaan laajasti käyttöön, sillä kestävä metsätalous vaatii kaikkien toimijoiden yhteistä ponnistusta”, toteaa UPM Metsän ympäristöpäällikkö Irina Shamanova.

Uusi ohjeistus tukee UPM:n tavoitetta edistää ja kehittää kestävän metsätalouden käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Linkki venäjänkieliseen oppaaseen

Englanninkielinen opas julkaistaan pian.

Lisätietoja antaa:
Venäjän ja Baltian puunhankinnasta vastaava johtaja Markus Rantavaara, UPM, puh. +7 921 973 2328

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

WWF Venäjä
World Wildlife Fund (WWF) on yksi suurimmista riippumattomista kansainvälisistä ympäristöjärjestöistä, jolla on noin 5 miljoonaa pysyvää kannattajaa ja joka työskentelee yli 100 maassa. WWF:n tehtävänä on estää planeetan luonnonympäristön lisääntyvä heikkeneminen ja saavuttaa harmonia ihmiskunnan ja luonnon välillä. Päätavoitteena on suojella maapallon biologista monimuotoisuutta. Lisätietoja: https://wwf.ru/about/