UPM tukee Kaipolan henkilöstöä laajalla muutosturvapaketilla

Lehdistötiedote 15.10.2020 13.10 EEST

(UPM, Helsinki, 15.10.2020 klo 13:10) UPM Communication Papersin yhteistoimintaneuvottelut Jokilaakson yksikössä on saatettu päätökseen, ja UPM on päättänyt sulkea Kaipolan paperitehtaan joulukuun puoleenväliin mennessä. Tehtaan sulkeminen koskettaa suoraan yli 400 ihmistä ja vaikuttaa laajasti koko Jämsän talousalueella.

Yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden kanssa on sovittu mittavasta Työstä työhön -muutosturvaohjelmasta irtisanottavien tueksi. Ohjelma on ollut UPM:n muutosturvamalli vuodesta 2006. Se sisältää lakisääteisten ja työehtosopimuksissa määriteltyjen velvoitteiden lisäksi UPM:n tarjoamaa ylimääräistä tukea muun muassa uudelleenkouluttautumiseen, työllistymiseen ja terveydenhuoltoon.

”Tehtaan sulkemisen vaikutukset henkilöstölle ovat ankarat. Haluamme tehdä parhaamme ja tarjota tukea, jotta ammattitaitoinen henkilöstömme voisi siirtyä uuteen työhön mahdollisimman nopeasti. Kokonaisia, aluetaloudellisesti merkittäviä tehtaita suljettaessa UPM on aina ylittänyt lainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimukset muutosturvassa, niin myös tällä kertaa”, sanoo UPM Communication Papersin Jokilaakson tehtaanjohtaja Antti Hermonen.

Kaipolan Työstä työhön – ohjelmassa on sovittu seuraavista lainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimukset ylittävistä tukimuodoista:

 • Kaikille, toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta irtisanotuille, myös alle viisi vuotta työsuhteessa olleille, tarjotaan työllistymistä edistävää, yhden kuukausipalkan arvoa vastaavaa koulutusta ja valmennusta sekä oikeus työterveyshuoltoon kuudeksi kuukaudeksi työntekovelvoitteen päätyttyä.
   
 • UPM tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen tähtäävää koulutusta. Yhtiö korvaa puolet opiskelijalle kertyvistä kuluista, enintään 2000 eurolla, jos ne liittyvät ammattiin valmistavaan opetushallinnon virallisesti hyväksymään koulutukseen. Lisäksi yhtiö tukee jatkotyöllistymiseen ja tutkintoon johtavan maksullisen koulutuspaikan hankkinutta henkilöä koulutuskustannuksissa enintään 5000 eurolla.
   
 • Yhtiö maksaa muuttokustannukset sekä yhden kuukauden palkkaa vastaavan muuttoavustuksen, jos henkilö muuttaa pysyvästi UPM:n toiselle paikkakunnalle. UPM korvaa työmatkakustannuksia ja väliaikaisen asumisen kustannuksia kuuden kuukauden ajalta henkilölle, joka ei muuta vakituiselta asuinpaikaltaan uudelle UPM paikkakunnalle. Muuttokustannukset korvataan myös henkilölle, joka siirtyy toisen työnantajan palvelukseen uudella paikkakunnalla.
   
 • Jos henkilö, jonka työ loppuu, työllistyy toiselle työnantajalle ja päättää työsuhteensa UPM:ään irtisanomisajallaan, irtisanomisajan palkan jäljellä oleva osa maksetaan kertasuorituksena henkilölle. Samoin tehdään henkilölle, joka irtisanomisaikana saa tutkintoon johtavan koulutuspaikan ja aloittaa opintonsa.
   
 • Lisäksi UPM kannustaa Jämsän seudulla työnsä menettäviä perustamaan yrityksiä tarjoamalla starttirahaa. Starttirahaa voi hakea 12 kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä ja yrityskohtainen tuki on enintään 10 000 euroa.
   
 • Uudelleenkoulutukseen, muuttoon, työmatkakustannuksiin ja starttirahaan liittyvät tuet ovat edunsaajalle veronalaista tuloa.  

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Antti Hermonen, UPM Jokilaakso, puh. +358 400 280 839

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils