UPM osavuosikatsaus Q3 2020: UPM keskittyi tuloksentekoon ja kasvuhankkeisiin erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa

Pörssitiedote 27.10.2020 9.45 EET

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                       27.10.2020 klo 09.45 EET

UPM osavuosikatsaus Q3 2020:
UPM keskittyi tuloksentekoon ja kasvuhankkeisiin erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa

Q3 2020 lyhyesti

 • Paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen liikevaihto laski 19 % ja oli 2 028 miljoonaa euroa (Q3 2019: 2 493)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 (342) miljoonaa euroa, 10,6 % (13,7%) liikevaihdosta ja 37 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 365 (500) miljoonaa euroa
 • Onnistuneet terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteet mahdollistivat keskeytyksettömän toiminnan ja merkittävien kasvuhankkeiden etenemisen
 • COVID-19-pandemiaan liittyvät kysyntävaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset, normalisoituivat jonkin verran graafisissa ja erikoispapereissa sekä tarramateriaaleissa
 • UPM Chapellen paperitehdas ja UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin
 • UPM Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta ilmoitettiin, samoin suunnitelmista myydä UPM Shottonin paperitehdas sekä tehostaa toimintaa useissa liiketoiminnoissa ja funktioissa

Q1–Q3 2020 lyhyesti

 • Paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen liikevaihto laski 18 % ja oli 6 392 miljoonaa euroa (Q1–Q3 2019: 7 791)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 697 (1 061) miljoonaa euroa, 10,9 % (13,6 %) liikevaihdosta ja 34 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 659 (1 256) miljoonaa euroa
 • Nettovelka oli 89 (-2) miljoonaa euroa
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa syyskuun lopussa
 • COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitustoimet laskivat merkittävästi graafisten paperien kysyntää, kun taas tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana
 • Merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät hyvin aikataulussa

Tunnuslukuja

 Q3/2020Q3/2019Q2/2020Q1–Q3/2020Q1–Q3/2019Q1–Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa2 028  2 493  2 077  6 392  7 791  10 238  
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa331  455  320  1 050  1 409  1 851  
% liikevaihdosta16,3  18,2  15,4  16,4  18,1  18,1  
Liikevoitto, milj. euroa117  316  148  508  1 009  1 344  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa215  342  203  697  1 061  1 404  
% liikevaihdosta10,6  13,7  9,8  10,9  13,6  13,7  
Voitto ennen veroja, milj. euroa109  319  138  487  983  1 307  
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa207  345  193  676  1 036  1 367  
Kauden voitto, milj. euroa83  260  103  378  810  1 073  
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa158  281  157  546  857  1 119  
Tulos per osake (EPS), euroa0,15  0,46  0,19  0,70  1,49  1,99  
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,29  0,50  0,29  1,01  1,58  2,07  
Oman pääoman tuotto (ROE), %3,5  10,7  4,3  5,1  11,0  10,7  
Vertailukelpoinen ROE, %6,7  11,6  6,6  7,4  11,6  11,2  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %4,3  12,0  5,4  6,2  12,4  12,3  
Vertailukelpoinen ROCE, %7,9  12,9  7,5  8,5  13,1  12,8  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa365  500  156  659  1 256  1 847  
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa0,69  0,94  0,29  1,23  2,35  3,46  
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,54  18,28  17,50  17,54  18,28  18,87  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa10 721  11 172  10 767  10 721  11 172  11 474  
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa89  -2  301  89  -2  -453  
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)0,06  0,00  0,19  0,06  0,00  -0,24  
Henkilöstö kauden lopussa18 349  19 020  19 029  18 349  19 020  18 742  


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3 2020 tulosta:

”Vuoden kolmannella neljänneksellä saavutimme paljon monella rintamalla: teimme tulosta, saimme aikaan kustannussäästöjä, merkittävät kasvuhankkeemme etenivät ja pystyimme huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta. Olemme ryhtyneet toimiin kilpailukykymme varmistamiseksi, ja liiketoiminnot menestyivät tyydyttävästi COVID-19-pandemian aiheuttamissa erittäin poikkeuksellisissa oloissa. Heikoista paperimarkkinoista ja sellun matalista hinnoista huolimatta yhtiön kannattavuus parani hieman edellisestä neljänneksestä, rahavirta vankistui ja liikevoittomarginaali pysyi yli 10 prosentissa. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Energy tekivät edelleen hyvää tulosta. Vahvan rahoitusaseman ansiosta pystymme etenemään määrätietoisesti yhtiön merkittävissä kasvuhankkeissa.

Viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna myyntihinnat laskivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja graafisten paperien toimitukset laskivat 21 %. Näiden seurauksena liikevaihto laski 2 028 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 464 miljoonan euron laskua yhdellä ainoalla vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 37 % ja oli 215 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 365 miljoonaa euroa. Neljänneksen lopussa nettovelka oli hyvin alhainen 89 miljoonaa euroa, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa.

Neljänneksen aikana UPM vei eteenpäin suunnitelmia tehokkuuden parantamiseksi ja toimintojen järjestelemiseksi uudelleen. Suljimme UPM Jyväskylän vaneritehtaan ja UPM Chapellen paperitehtaan Ranskassa. Päätös sulkea UPM Kaipolan paperitehdas tehtiin lokakuussa, ja myös Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin paperitehtaan myymisestä ilmoitettiin. Liiketoiminnan tehostaminen alkoi UPM Communications Paperin liiketoimintatiimeissä, Suomen sellutehtailla, UPM Tervasaaren tehtaalla ja UPM Metsän organisaatiossa. Myös UPM Raflatac ja yhtiön globaalit funktiot ilmoittivat tehostamissuunnitelmistaan lokakuussa. Toimenpiteet tuovat vuositasolla yhteensä noin 130 miljoonan euron kustannussäästöt.

Toteutuneet ja julkistetut toimet ovat valitettavia monille UPM:läisille, mutta ne ovat välttämättömiä lyhyen aikavälin tuloksentekokyvyn ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta. UPM tukee henkilöstöä siirtymisessä uuteen työhön.

UPM Communications Papersin tuotteiden kysyntä on ankarimmin kärsinyt COVID-19-pandemiaan liittyvistä toimista. Paperien kysyntä toipui odotetusti hieman sulkutoimien sävyttämästä Q2:sta mutta oli edelleen matalalla tasolla. Markkinahinnat laskivat 5 %. Käynnissä olevien kustannussäästö- ja tehokkuustoimien ansiosta liiketoiminta-alueen liikevoitto palasi takaisin plussalle.

UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers hyötyivät keväällä etenkin kulutustavara- ja verkkokauppaa palvelevien tuotteiden poikkeuksellisen hyvästä kysynnästä. Kolmannella neljänneksellä markkinat normalisoituivat jossain määrin, mutta liiketoiminta-alueet tekivät edelleen hyvää tulosta.

UPM Biorefiningin neljännes oli vahva mitä tulee tuotantoon ja toimituksiin. UPM Biofuels teki uuden tuotantoennätyksen. Sellun hinnat olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla, mikä vaikuttaa liiketoiminta-alueen kannattavuuteen.

UPM Plywoodin kuusivanerimarkkinat olivat hyvät niin kysynnältään kuin hinnoiltaan. Koivuvanerin markkinat sen sijaan olivat edelleen erittäin kilpaillut korkean lisäarvon tuotteissa.

UPM Energy teki jälleen hyvää tulosta. Vesitilanteen normalisoituessa ja markkinahintojen noustessa UPM Energy optimoi menestyksekkäästi tuotantoa voimakkaasti vaihtelevilla markkinoilla.

Etenemme hyvin tavoitteessamme luoda pitkän aikavälin tuloskasvua ja uutta, kestävää liiketoimintaa. Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa edistyvät aikataulussa. Paso del los Toroksen sellutehtaan työmaa etenee hyvin, ja rautatierahdista on tehty pitkäaikainen palvelusopimus. Biokemikaalijalostamon rakentaminen Leunassa on alkanut ja vuokrasopimukset infrastruktuurista kemianpuistoa operoivan InfraLeunan kanssa on allekirjoitettu.

Tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeistusten ansiosta sekä rakennustyöt että tuotanto kaikilla UPM:n tehtailla on jatkunut keskeytyksettä COVID-19-pandemian ajan. Osana yhtiön Biofore Share and Care -ohjelmaa autoimme Suomen viranomaisia hankkimaan 30 miljoonaa suojamaskia. Lisäksi lahjoitimme 500 000 maskia terveydenhoitoon, oppilaitoksiin ja hoivakoteihin yhtiön eri toimintamaissa.

UPM nimettiin YK:n Global Compact LEAD -jäseneksi tunnustuksena vastuullisesta liiketoiminnastaan yhtenä 41 yrityksestä maailmassa. Arvostamme tunnustusta suuresti, koska vastuullisuus on Biofore-strategiamme ytimessä. Olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteen ja sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, ilmastopositiiviseen metsänhoitoon sekä kehittämään tuotteita, jotka fossiilisia materiaaleja korvaamalla hillitsevät ilmastonmuutosta.

Arvonluontimme perustuu kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen kuluttajille ja yrityksille sekä siihen, että painotamme tulosten saavuttamista. Biofore-strategiamme on tuottanut tuloksia kaikissa olosuhteissa, ja se mahdollistaa kasvun kestävissä liiketoiminnoissa, jotka tarjoavat tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille.”

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19-pandemia, siihen liittyvät rajoitustoimet ja taloudellinen taantuma aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta vuoden 2020 toiselle puoliskolle.

COVID-19-sulkutoimet vähensivät merkittävästi graafisten paperien kysyntää. Toisaalta sulkutoimet tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää vuoden alkupuoliskolla. Q3:lla nämä kysyntävaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, normalisoituivat jossain määrin. Näkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat ja kehitys on todennäköisesti asteittaista ja siihen vaikuttaa pandemia, siihen liittyvät sulkutoimet ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen toimeliaisuus, joten niiden kysyntään vaikuttaa myös talouden toipumisen muoto ja nopeus.

Q4:lle ajoittuu selvästi enemmän huoltotoimia kuin vuoden edellisillä neljänneksillä, koska kahden sellutehtaan huoltoseisokit siirrettiin Q2:lta Q4:lle.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän 2020 selvästi alhaisemmaksi kuin 2019.

Kutsu UPM:n Q3 2020 osavuosikatsauksen verkkolähetyksiin sijoittajille ja medialle

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat seurata kaikki UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksiä voivat esittää vain puhelinkonferenssiin osallistuvat. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January – September 2020
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 34661817#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.30 toimitusjohtaja Pesonen esittelee tulosta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Korona-pandemian vuoksi paikan päälle UPM:n pääkonttoriin otetaan rajoitetusti vain median edustajia. Muita pyydämme seuraamaan tilaisuutta verkkolähetyksen kautta. Ilmoittautuminen sekä paikan päälle että verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2019 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 28–29 ja 129-131 sekä riskienhallinta sivuilla 189–194.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils