UPM osavuosikatsaus Q1 2020: Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen

Pörssitiedote 23.4.2020 9.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                        23.4.2020 klo 09.45 EET

UPM osavuosikatsaus Q1 2020:
Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen

Q1 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 15 % ja oli 2 287 (Q1 2019: 2 693) miljoonaa euroa, lasku johtui alemmista sellun ja paperin hinnoista sekä graafisten paperien toimitusten vähenemisestä
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 26 % ja oli 279 (374) miljoonaa euroa
 • UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätyksellinen
 • Teollisuudenalan lakko Suomessa vaikutti UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajan
 • COVID-19 -pandemia ei vaikuttanut merkittävästi UPM:n toimintaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä
 • UPM toteutti mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan turvata työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus ja strategisten hankkeiden edistyminen pandemian aikana
 • UPM on varautunut työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja työaikojen lyhentämiseen, jotta toiminta voidaan sopeuttaa kulloisenkin tilanteen mukaan
 • UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 137 (320) miljoonaa euroa käyttöpääoman lisäännyttyä kausiluontoisesti
 • Nettovelka laski -405 (-5) miljoonaan euroon
 • Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussa
 • Yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin aikataulussaan 31.3. ja osinko 1,30 euroa osakkeelta maksettiin 16.4.

Tunnuslukuja

 Q1/2020Q1/2019Q4/2019Q1–Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa2 287 2 693 2 447 10 238 
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa398 488 442 1 851 
% liikevaihdosta17,4 18,1 18,1 18,1 
Liikevoitto, milj. euroa243 373 336 1 344 
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa279 374 343 1 404 
% liikevaihdosta12,2 13,9 14,0 13,7 
Voitto ennen veroja, milj. euroa240 364 324 1 307 
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa276 366 331 1 367 
Kauden voitto, milj. euroa192 304 263 1 073 
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa231 305 261 1 119 
Tulos per osake (EPS), euroa0,36 0,57 0,50 1,99 
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,43 0,57 0,49 2,07 
Oman pääoman tuotto (ROE), %7,7 12,3 10,5 10,7 
Vertailukelpoinen ROE, %9,3 12,3 10,4 11,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %8,9 13,6 11,9 12,3 
Vertailukelpoinen ROCE, %10,2 13,7 12,2 12,8 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa137 320 592 1 847 
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa0,26 0,60 1,11 3,46 
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,90 18,84 18,87 18,87 
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa11 009 11 318 11 474 11 474 
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa-405 -5 -453 -453 
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)-0,23 0,00 -0,24 -0,24 
Henkilöstö kauden lopussa18 573 19 008 18 742 18 742 


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1 2020 tulosta:

“Uudistumisstrategiamme toteuttaminen nojautuu erittäin vahvaan taseeseen sekä ketterään ja tehokkaaseen toimintatapaan. Näin ollen olemme hyvin valmistautuneita nykyiseen epävarmuuteen ja pystymme jatkamaan strategiamme ja kasvuhankkeidemme toteuttamista.

Maailman sosioekonomiset näkymät ovat muuttuneet dramaattisesti vuoden alusta, kun Kiinassa puhjennut COVID-19 -epidemia kehittyi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Olemme tehneet mittavia varotoimenpiteitä huolehtiaksemme työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja strategisten hankkeiden edistymisen. UPM:läisten ennakoivan ja huolellisen toiminnan ansiosta olemme voineet toimia häiriöttä.

Pandemia ei vaikuttanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi liiketoimintoihimme, ei edes Kiinassa, ja tuloksemme oli vahva. Liikevaihto oli 2 287 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 279 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli kausiluonteisesti alhainen käytyään ennätystasolla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Taloudellinen asemamme on poikkeuksellisen vahva. UPM:n tase on nettokassan puolella (nettovelka -405 miljoonaa euroa), ja käteisvaramme olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussa.

Yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin, joilla taattiin osakkeenomistajien turvallisuus ja oikeudet. Käytännön järjestelyistä vastanneen tiimin ja UPM:n osakkeenomistajien yhteistyön ansiosta kokous pystyttiin pitämään ajallaan ja tekemään päätöksiä, kuten päätös 1,30 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta aikataulun mukaisesti. Yhtiökokouksessa vahvistettiin myös yhtiön tilinpäätös ja valittiin uusi hallitus.

Liiketoiminta-alueistamme UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät kaikkien aikojen parhaat osavuositulokset. Erinomainen kannattavuus on yhdistelmä pitkäaikaista työtä katteiden parantamiseksi ja hyvänä jatkunutta asiakaskysyntää.

Koko alaa koskeneet lakot Suomessa vaikuttivat UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajan. UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella sellun kysyntä oli vakaata ja hinnat edelleen alhaisella tasolla. UPM Timberiin vaikutti heikentynyt kysyntä. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotteiden toimitukset vähenivät Suomen lakkoilusta johtuen ja hinnat laskivat jonkin verran.

UPM Plywoodin tulos oli vakaa siitä huolimatta, että Suomen tehtaat kävivät vain kaksi kuukautta. UPM Energy menestyi hyvin erittäin poikkeuksellisissa sääolosuhteissa ja voimakkaasti vaihtelevilla energiamarkkinoilla.

Vuosineljänneksen lopussa UPM perui arvionsa kuluvan vuoden näkymistä, emmekä toistaiseksi anna uutta arviota. Erilaiset pandemian aiheuttamat sulkutoimenpiteet koskettavat jopa kolmannesta maailman väestöstä, mikä aiheuttaa ennennäkemätöntä epävarmuutta maailmantaloudessa.

UPM tekee paljon toimenpiteitä suojatakseen työntekijöitään ja varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden, mutta väliaikaiset häiriöt tuotannossa, toimitusketjuissa ja asiakaskysynnässä ovat silti mahdollisia. Olemme varautuneet työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja lyhennettyihin työaikoihin sopeuttaaksemme toimintamme kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.

Monet tuotteistamme tyydyttävät välttämättömiä jokapäiväisiä tarpeita, ja erityisesti sellun, erikoispaperien ja tarramateriaalien kysyntä saattaa olla pandemian aikana suhteellisen vakaata. Toisaalta graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntä todennäköisesti kärsii sulkutoimista ja niistä aiheutuvasta globaalista taantumasta.

Tiukkojen terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden ansiosta kasvuhankkeemme Uruguayssa etenee suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyömaalle tulevat uudet työntekijät testataan koronaviruksen varalta. Tammikuussa ilmoitettu investointi biokemikaalitehtaaseen Saksassa merkitsee seuraavaa askelta yhtiön strategisessa uudistumisessa. Tehtaan suunnittelu on hyvässä vauhdissa, ja valmistuttuaan tehdas avaa UPM:lle täysin uusia markkinoita.

UPM:n toimintamalli näyttää jälleen voimansa näissä poikkeuksellisissa oloissa, ja taloudellinen asemamme sekä globaalit resurssimme varmistavat strategisten hankkeiden etenemisen. Olen ylpeä UPM:läisten peräänantamattomuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Fokusoituneet, kilpailukykyiset ja ketterät liiketoimintomme pystyvät tekemään tulosta ja tuottamaan rahavirtaa myös muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuutemme perustuvat edelleen kasvun keihäänkärkiimme. Olemme sitoutuneet kestäviin liiketoimintoihin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.”

2020 ja COVID-19-pandemia

UPM ei toistaiseksi anna lähiajan näkymiä. COVID-19 -pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen. Osavuosikatsauksessa käsitellään seuraavia COVID-19 -pandemiaan liittyviä aiheita: Maailmantalous, Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus, UPM:n tuotteiden kysyntä, Sopeutuminen eri skenaarioihin, Hankkeet ja kunnossapitoseisokit, Rahoitus.

Kutsu UPM:n Q1 2020 osavuosikatsauksen webcastiin sijoittajille ja analyytikoille

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January – March 2020

Puhelinnumero ja PIN-koodi: +358 (0)9 817 103 10, PIN: 75276454#

Kutsu verkossa järjestettävään lehdistötilaisuuteen

Sijoittajapuhelun jälkeen toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen medialle klo 14.30 alkavassa suomenkielisessä verkkolähetyksessä. Verkkolähetykseen voi ilmoittautua tästä linkistä.

Linkki itse tilaisuuteen lähetetään vain ilmoittautuneille median edustajille.

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2019 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 28–29 ja 129-131 sekä riskienhallinta sivuilla 189–194.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils