UPM sitoo 750 miljoonan euron valmiusluottonsa marginaalin pitkän aikavälin biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteisiin

Sijoittajauutinen 17.3.2020 10.00 EET

UPM on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka sitoo valmiusluottonsa (revolving credit facility, RCF) hinnoittelumekanismin sekä metsäluonnon monimuotoisuus- että ilmastotavoitteisiin. Valmiusluoton marginaali on sidottu kahteen avainmittariin:

  • positiivinen vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen yhtiön omissa metsissä Suomessa
  • yhtiön käyttämien polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 65 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä osana yhtiön sitoutumista YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen

”Rahoituksen linkittäminen yhtiön kestävän kehityksen edistämiseen osoittaa, kuinka vastuulliset liiketoimintatavat kasvattavat yhtiömme arvoa pitkällä aikavälillä. Kestävällä metsänhoidolla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Sillä varmistetaan tärkeä hiilen sidonta ja parannetaan metsien sopeutumista ilmaston lämpenemiseen. Metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisessä ei ole kyse ainoastaan metsien suojelemisesta, vaan sitä tehdään myös osana kestävää metsätaloutta, jossa huomioidaan metsälajiston laaja kirjo. UPM on sitoutunut parantamaan metsäluonnon monimuotoisuuden nettovaikutuksia, ja olemme kehittäneet indikaattoreita ja metodeja niiden mittaamiseen ja seuraamiseen”, UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen sanoo.

BNP Paribas toimi valmiusluoton vastuullisuuskoordinaattorina. ”Rahoituksen linkittäminen metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseen on olennaisessa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pankkina, joka on sitoutunut edistämään innovatiivista muutosta, tuemme mielellämme UPM:ää heidän strategiassaan edistää kestävää metsänhoitoa rahoituksella. Tämä valmiusluotto korostaa kestävän kehityksen mukaisen rahoituksen positiivista roolia päästötavoitteiden saavuttamisessa ja luonnon ekosysteemien suojaamisessa”, Marjo Liukkonen Lazaro, johtaja, BNP Paribas Suomi sanoo.

750 miljoonan euron valmiusluotolla rakennetaan rahoituspohjaa UPM:n merkittäville muutoshankkeille. Viiden vuoden luotolla on kaksi yksivuotista jatko-optiota.

Järjestelyn koordinaattorina toimivat BNP Paribas, Handelsbanken ja Nordea. Muina järjestäjinä ja luotonantajina toimivat Citi, Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DBS Bank Ltd., London Branch, DNB Bank ASA, HSBC France, J.P. Morgan Securities plc, OP Corporate Bank plc, Santander, SEB ja Swedbank AB.

Lue lisää luonnonmonimuotoisuusohjelmastamme sekä valmiusluoton marginaaliin sidotuista avainmittareista.

Lisätietoja antavat:
Rahoitusjohtaja Kenneth Råman, UPM, puh. 0400 477 287 (laina)
Tuomas Niemi, päällikkö, standardit, UPM Vastuullisuus, puh. 040 738 8137 (avainmittarit)

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils