UPM tukee Baltic Sea Action Groupin toimintaa rehevöitymisen ehkäisemiseksi

Lehdistötiedote 22.3.2019 10.00 EET

UPM jatkaa monivuotista yhteistyötään Baltic Sea Action Groupin (Elävä Itämeri Säätiö, BSAG) kanssa Itämeren ja Suomen vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseksi. 

"Vesistöjen rehevöitymisen ehkäiseminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Pystymme hyödyntämään biologisilla puhdistamoillamme muiden toimijoiden ravinnepitoisia sivuvirtoja. Näillä korvataan teollisuuden puhdistamoiden toiminnalle välttämättömiä ravinteita, ja samalla vähennetään vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää aluekohtaisesti", UPM:n tuotannon ympäristöasioista vastaava johtaja Eerik Ojala kertoo.

Vuonna 2016 UPM asetti vastuullisuustavoitteen käyttää ainoastaan kierrätysravinteita jätevedenpuhdistamoillaan vuoteen 2030 mennessä. "Tähän mennessä työmme on edistynyt hyvin; vuonna 2018 jo 22 prosenttia kaikista käyttämistämme ravinteista on kierrätettyjä eli käytämme muiden paikallisten toimijoiden ravinnepitoisia sivuvirtoja omassa toiminnassamme", Eerik Ojala tarkentaa.

"Itämeren vakavimpia ongelmia ovat rehevöityminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, kun taas UPM:n haasteena on löytää toimintaansa sopivia kierrätysravinnelähteitä sekä ratkaisuja toiminnassaan syntyvien ravinteiden kierrätykseen. Tähän haasteeseen me voimme tarttua yhdessä", toimitusjohtaja Johan Schmidt Elävä Itämeri Säätiöstä kertoo.

"Meidän tehtävämme säätiössä on saattaa yhteen tieteentekijöitä, teollisia toimijoita ja päättäjiä ja mahdollistaa sellainen kysynnän, tarjonnan ja lainsäädännön malli, jolla edistetään Itämeren hyvinvointia mahdollisimman tehokkaasti", Johan Schmidt summaa.

Kierrätysravinnetavoitteen edistäminen on jo kolmas yhteistyöhanke UPM:n ja BSAG:n välillä. Hanke on  osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa, jolla edistetään toimintaa ja hankkeita, jotka liittyvät kiinteästi UPM:n liiketoimintaan ja tukevat innovointia, kestävää kehitystä tai paikallista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Vastuullinen vedenkäyttö on yksi ohjelman fokusalueista.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Eerik Ojala, Tuotannon tuki, Vastuullisuus, UPM, puh. 040 749 8581 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

BSAG: BSAG, Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri Säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa. BSAG:n toiminta perustuu eri toimijoiden yhteistyön edistämiseen, mukaan lukien Itämeren valtioiden korkein johto, viranomaiset ja yksityissektori.