UPM:n ja Yaran kierrätyslannoitehankkeen opit hyötykäyttöön

Lehdistötiedote 24.1.2019 11.00 EET

(UPM, Helsinki, 24.1.2019 klo 11.00 EET) - UPM:n ja Yaran yhteinen kierrätyslannoitehanke on saatu päätökseen. Ympäristöministeriön rahoittaman Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki2) -hankkeen aikana tutkittiin mahdollisuutta kehittää metsäteollisuuden lietteestä toimiva ja kustannustehokas kierrätyslannoite teollisen mittakaavan tuotantoon. Hankkeen aikana yhtiöt kehittivät organo-mineraalisen lannoitteen, jonka satotulokset olivat kohtuullisen hyvät. Koska tuotantoprosessi osoittautui teknisesti ja taloudellisesti haasteelliseksi, hankkeen puitteissa tuotteesta ei syntynyt taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa.

Tutkimus- ja kehitystyötä tehtiin UPM:n tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa ja Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä sekä Hanninghofin tutkimuskeskuksessa Saksassa. Hankkeen aikana sellu- ja paperitehtaiden valmistusprosesseissa syntyvä liete kuivattiin ja täydennettiin kasveille helpommin hyödynnettävissä olevilla mineraaliravinteilla. Lopuksi tuote pelletöitiin kuljetuksen, varastoinnin ja levittämisen helpottamiseksi.

Hanninghofissa tehdyissä astiakokeissa tutkittiin, miten hyvin raiheinä pystyy hyödyntämään lietteen typpeä ja fosforia, mikä vaikuttaa oleellisesti sadon määrään ja laatuun. Tulokset osoittivat, että raiheinä pystyi hyödyntämään vain noin 40 prosenttia lietteen kokonaistypestä ja fosforista, kun taas mineraalitypestä se pystyi hyödyntämään noin 80 prosenttia ja mineraalifosforista noin 70 prosenttia. Kotkaniemen tutkimusasemalla tehdyissä peltokokeissa kierrätyslannoitteen sato verrattuna mineraalilannoitteeseen jäi vastaavalla kokonaistyppimäärällä noin 20 prosenttia pienemmäksi. Lietteestä peräisin olevan typen osuus oli enintään 20 prosenttia. Käytännön peltokokeissa kierrätyslannoitepelletin koko ja kestävyys osoittautuivat haastaviksi nykyisin käytössä olevilla lannoitelevittimillä. Tämä vaatii vielä tuotekehitystä.

"Projektin tavoitteeksi asetimme yhdessä teollisen mittakaavan tehokkaan ravinneratkaisun, jossa kierrätyslannoite on osaltaan tuottamassa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti mahdollisimman pienillä ympäristöpäästöillä", sanoo Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen. "Kierrätysravinteet ovat osa tulevaisuuden ravinneratkaisuja ja jatkamme yhteistyössä UPM:n kanssa lietteen hyödyntämisen kehittämistä käyttäen hyväksi hankkeessa saatuja oppeja", Timo Räsänen toteaa

"Raki2-ohjelma on luonut vahvan viitekehyksen teolliselle yhteistyölle ja nopeuttanut käytännön tutkimusta kestävän loppukäytön löytämiseksi lietteelle", UPM:n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja Esa Laurinsilta sanoo. "Olemme saaneet suuren määrän arvokasta tutkimustietoa, jota molemmat yhtiöt voivat tulevaisuudessa hyödyntää raaka-aineiden prosessoinnissa ja tuotekehitystyössä yhdessä ja erikseen. Julkisella rahoituksella on tärkeä rooli uraauurtavien kiertotaloushankkeiden mahdollistajana ja haluammekin Yaran kanssa kiittää Ympäristöministeriöitä, joka jakoi taloudellisen riskin kanssamme", Laurinsilta päättää.

Lisätietoja antavat:
Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 337 4514
Esa Laurinsilta, johtaja, strategiset kumppanuudet, UPM, puh. 040 821 0350

Hankkeen loppuraportti on luettavissa Ympäristöministeriön verkkosivustolta.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Yhtiöllä on 15 000 työntekijää 50:ssa maassa. Yaralla on yli 100 vuoden kokemus kasvinravitsemuksesta. Yara Suomen tehtailla tuotetaan tutkimukseen perustuvia, Suomen haastaviin viljelyoloihin räätälöityjä mineraalilannoitteita. Työllistämme Suomessa suoraan 900 henkilöä ja kokonaistyöllisyysvaikutus on reilu 4000 henkilöä.