Helsingissä STUK:n tiloissa havaitun säteilyn lähde on hävitettäväksi toimitettu mittalaite

Lehdistötiedote 10.3.2016 22.15 EET

(UPM, Helsinki, 10.3.2016 klo 22.15 EET) - UPM on tänään saanut tiedon, että Säteilyturvakeskuksen aiemmin tällä viikolla Helsingissä havaitseman Cesium-137 -isotoopin lähde on alun perin UPM:n käytössä ollut ja loppusijoitettavaksi toimitettu mittalaite.

Säteilyvuodon aiheuttanut mittalaite on ollut käytössä UPM Jämsänkosken tehtaan hiertämöllä. Mittalaite irrotettiin hiertämön purkutyötä aloitettaessa 8. tammikuuta, minkä jälkeen se siirrettiin UPM:n Kaipolan tehtaalla olevaan suljettuun säteilylähdevarastoon. Säteilylähteiden käsittelyssä noudatetaan tarkkoja työohjeita. UPM luovutti laitteet Suomen Nukliditekniikan kuljetettavaksi 2. maaliskuuta.

Säteilyturvakeskuksen mittausryhmä on käynyt tänään 10. maaliskuuta varmistamassa UPM Kaipolan ja Jämsänkosken tilojen puhtauden. Mittauksissa UPM:n tiloista ei löytynyt mitään merkkejä Cesium-kontaminaatiosta ja tilat todettiin puhtaiksi.

UPM Jokilaakson tehtaiden säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja Juhani Kiiskinen osallistui mittalaitteiden kaikkiin käsittelyvaiheisiin tehtaalla. Myöskään hänen käyttämänsä säteilyhälytin ei ole osoittanut poikkeavia säteilyarvoja. Säteilykapselin vuoto todettiin ensimmäisen kerran kuljetuksen jälkeen Suomen Nukliditekniikan tiloissa.

"Ihmisten terveys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja toimimme tarkkojen työohjeiden mukaisesti. Kaikki mittalaitteita käsitelleet työntekijät ovat tiedossamme ja ohjaamme heidät terveystarkastukseen kaiken varalta", sanoo UPM Jokilaakson tehtaanjohtaja Markku Taavitsainen.

"Varmistimme Kaipolan ja Jämsänkosken tilojen puhtauden yhteistyössä UPM:n kanssa. Jo aiemmin olimme todenneet, että Nukliditekniikassa säteilylähdettä käsitelleellä henkilöllä ei ollut elimistössään normaalista poikkeavaa määrää cesiumia. Helsingin ilmankerääjämme havaitsemien säteilymäärien pienuutta voidaan kuvata siten, että 3.-4. maaliskuuta mittalaitteen keräämää ilmaa tulisi hengittää yhtäjaksoisesti 1800 vuoden ajan, ennen kuin saisi säteilyannoksen, jonka suomalaiset saavat joka tapauksessa vuosittain, esimerkiksi kodeissa esiintyvän radonin takia", Säteilytoiminnan valvontaosaston johtaja Eero Kettunen kertoo.

"Tästä tapahtumasta on kuitenkin välttämätöntä kerätä kaikki mahdollinen oppi ja arvioida huolellisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet. Kehitämme Säteilyturvakeskuksessa käytöstä poistettujen säteilylähteiden valvontaa sekä ohjaamme toiminnanharjoittajia kehittämään lähteiden käsittelyn ja varastoinnin menettelytapoja", Kettunen painottaa.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Markku Taavitsainen, UPM Jokilaakson tehtaat, puh. 040 5039 924.

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM Jokilaakson tehtaat
UPM Jokilaakson tehtailla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC) sekä tarra- ja pakkauspapereita Jämsänkoskella ja päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC), luettelopaperia (MFS) ja sanomalehtipaperia Kaipolassa. Tehtaiden yhteenlaskettu vuosittainen kapasiteetti on noin 1 370 000 tonnia. Jämsässä sijaitsevat tehtaat työllistävät noin 850 henkilöä.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi