UPM:n Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelma käynnistyi

Lehdistötiedote 1.2.2016 14.00 EET

(UPM Kouvola/Lappeenranta 1.2.2016 klo 14.00 EET) - UPM:n Kouvolan ja Lappeenrannan tehtailla aloitettiin 1. helmikuuta uusille esimiehille tarkoitettu Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelma. Uuteen koulutusohjelmaan valittiin yhteensä 10 henkilöä Kymin paperi- ja sellutehtaalle, Kalson viilutehtaalle sekä Kaukaan sellutehtaalle ja Kaukaan sahalle. Koulutus kestää vajaat 2 vuotta päättyen lokakuussa 2017.

UPM:llä on tarve saada uusia esimiehiä lähivuosina eläköityvien tilalle. "Tehtaiden esimiesten keski-ikä on korkea, ja uuden työnjohtajasukupolven koulutukset halutaan aloittaa ennen kokeneiden esimiesten eläköitymistä", henkilöstöpäällikkö Kai Latvala kertoo.

"Erityiseksi nyt aloitetun koulutuksen tekee sen teoria/harjoitesisältö, jossa keskitytään voimakkaasti esimiestaitoihin sekä toimintapa, johon kuuluu muun muassa vahva mentoroinnin rooli. Oppilaiden halutaan kehittyvän huippuosaajiksi esimiehinä." 

Vastaavantyyppistä koulutusohjelmaa uusille esimiehille ei ole ollut aikaisemmin UPM:ssä eikä tiettävästi muuallakaan Suomessa. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat johtamisen erikoisammattitutkintoon. Koulutusohjelmaan valitut ovat määräaikaisessa työsuhteessa, ja oppisopimuksen piirissä koulutuksen ajan.

UPM:n yhteistyökumppanina koulutuksessa toimii Kouvolan aikuiskoulutuskeskus.

Koulutusohjelma mahdollistaa työskentelyn tuotannon ja kunnossapidon esimiestehtävissä sellu-, paperi- ja vaneritehtailla sekä sahalla. Ohjelma koostuu pääasiassa käytännön työharjoittelusta, joka tähtää monipuoliseen osaamiseen erilaisissa esimiestehtävissä tehtaiden eri osastoilla, jopa eri yksiköissä ja liiketoiminnoissa. "Tavoitteena on tämän pilot-koulutusohjelman jälkeen jatkaa koulutusohjelmaa tarpeen mukaan", Latvala toteaa.

Hakemuksia Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelmaan vastaanotettiin 349 kpl. Kai Latvala kiittää kaikkia hakemuksen lähettäneitä kiinnostuksesta. 

Lisätietoja:
Kai Latvala, henkilöstöpäällikkö, UPM Suomen sellutehtaat
Puh. 040 5899508, sähköposti: kai.latvala@upm.com

Leena Kaivola, rehtori, toimitusjohtaja, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus
puh. 020 7879 201, sähköposti: leena.kaivola@kvlakk.fi

Taustatietoa toimituksille

UPM Kymi
UPM:n Kymin tehdas on sellun-, energian ja paperintuotannon integraatti, jonka tuotteita ovat päällystetty ja päällystämätön hienopaperi sekä valkaistu havu- ja koivusellu. Kymin palveluksessa on noin 700 henkilöä.

UPM Kaukas
UPM Kaukas Lappeenrannassa on moderni ja tehokas tehdasintegraatti, joka tuottaa puusta sahatavaraa, valkaistua havu- ja koivusellua, päällystettyä aikakauslehtipaperia, energiaa, sekä uusiutuvaa dieseliä. Tehdasalueella toimiva T&K-keskus mukaan lukien UPM työllistää Kaukaalla kaikkiaan noin 1 200 henkilöä. 

UPM  Kalso
UPM Kalson viilutehdas sijaitsee Vuohijärvellä, Kouvolassa. Tehdas valmistaa sorvattua kuusiviilua, jota käytetään parkettiteollisuudessa taustaviiluna parketin rakenteessa. Kalson viilutehdas työllistää noin 120 henkilöä.

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi