Artikkeli | 10/04/2022 08:00:00 | 3 min Lukuaika

Uusi tuulipuisto aloittaa uusiutuvan energian toimitukset UPM:n paperitehtaille vuoden 2023 alussa

UPM:n sitoutuminen tuulivoimaan vähentää huomattavasti yhtiön paperintuotannon päästöjä. Pyhäjoen uuden tuulipuiston arvioidaan saavuttavan täyden kapasiteettinsa ilmastoystävällisen sähkön tuotannossa vuoden 2023 alussa, ja se tarjoaa UPM:n Suomessa sijaitseville tehtaille pitkän aikavälin ratkaisun uusiutuvan energian lähteenä.

UPM allekirjoitti vuonna 2019 tuulivoiman ostosopimuksen saksalaisen uusiutuvaa energiaa kehittävän yrityksen, wpd:n, kanssa. Sopimus mahdollisti uuden maatuulipuiston rakentamisen Pyhäjoelle. Puisto on nyt viimeistelyvaiheessa, ja sen toiminta käynnistyy syksyllä 2022. Tuulivoimala saavuttaa täyden kapasiteettinsa uusiutuvan energian tuotannossa tammikuussa 2023,  ja sen suunniteltu käyttöikä on 25–30 vuotta.

”On uskomattoman hienoa, että olemme nyt kehitysprojektin loppuvaiheessa lähestymässä toimitusvaiheen aloittamista. Tämä on ollut pitkä mutta palkitseva matka aina ostosopimuksen alkuneuvotteluista rakennusprojektin valvontaan. On hienoa nähdä, että olemme menossa oikeaan suuntaan voimalan käynnistymisen ja pitkän aikavälin menestyksen kannalta”, sanoo UPM Communication Papersin energiajohtaja Petri Hyyryläinen.

Tuulipuisto on yksi Euroopan suurimmista maatuulipuistoista, ja sen kokonaiskapasiteetti on 188 MW. Tämä sähköntuotannon lisäkapasiteetti edistää suoraan Euroopan energiajärjestelmän uudistumista, jota UPM on sitoutunut tukemaan uusiutuvan energian käyttöä lisäävillä toimenpiteillään – kuten tämä ostosopimus ja muilla tehtailla tehdyt investoinnit tehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin voimalaitoksiin osoittavat.

Tuulivoiman ostosopimus takaa, että UPM ostaa valtaosan uuden tuulivoimalan vuosittaisesta sähköntuotannosta Suomessa sijaitsevien paperitehtaiden käyttöön ja varmistaa siten uusiutuvan sähkön toimitukset paperintuotantoon nyt ja tulevaisuudessa. Pyhäjoen voimala valmistuu sopivaan aikaan: uudesta tuulivoimalähteestä on huomattavaa hyötyä talvella, kun sähkön kysyntä UPM:n paperitehtailla on huipussaan, ja sen avulla voidaan lieventää Euroopan energiakriisin aiheuttamien sähköntoimitusten häiriöiden seurauksia. 

”Ostosopimuksen mukaiset fyysiset sähkön toimitukset tuulipuistosta paperitehtaille muodostavat tästä eteenpäin tärkeän osan UPM:n sähkönhankintaa. Niiden avulla varmistamme, että paperintuotantomme saa kustannuksiltaan kilpailukykyistä uusiutuvaa energiaa”, Hyyryläinen toteaa.

Jo pelkästään tuulivoimalla tuotetun sähkön arvioidaan vähentävän UPM:n vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnilla eli 5 prosentilla, mikä vie yhtiötä kohti sen kunnianhimoista tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjään 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Oletko koskaan nähnyt tuuliturbiinia läheltä?

Nämä ilmastoystävälliset energiantuottajat ovat vielä vaikuttavampia alhaalta katsottuna: voimalaitoksen roottorin halkaisija on 163 metriä ja kokonaiskorkeus 240 metriä!

 Energiajohtaja Petri Hyyryläinen, SVP Operations Anu Ahola ja EVP Technology & Biorefining Winfried Schaur vierailulla rakennustyömaalla elokuussa 2022. Ensimmäinen turbiini on jo asennettu ja lisää on pian tulossa!

Lue lisää

Tuotanto käynnistynyt turvallisesti Suomen paperitehtailla lakon jälkeen
Artikkeli | 3 min

Tuotanto käynnistynyt turvallisesti Suomen paperitehtailla lakon jälkeen

Lue lisää
Kesäharjoittelijana Rauman paperitehtaalla
Artikkeli | 2 min

Kesäharjoittelijana Rauman paperitehtaalla

Lue lisää