UPM ottaa askeleen lähemmäs 2030-tavoitettaan vähentää CO2-päästöjään 65 prosenttia

Lehdistötiedote 12.2.2020 11.00 EET

(UPM, Helsinki, 12. helmikuuta 2020 klo 11:00) UPM on allekirjoittanut pitkäaikaisen sähkön ostosopimuksen saksalaisen tuulivoimaloita kehittävän ja operoivan wpd-konsernin kanssa. Uusiutuvalla tuulivoimalla tuotetun sähkön käyttö UPM:n paperitehtailla vähentää yhtiön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnilla eli 5 prosentilla vuodesta 2022 alkaen. Tämä on tärkeä askel kohti UPM:n kunnianhimoista tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjään 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

UPM Communication Papers, joka on maailman johtava painopaperien valmistaja, on sitoutunut ostamaan valtaosan wpd:n rakentaman tuulivoimalan vuosittaisesta sähköntuotannosta. Koko sopimusaikana se tarkoittaa arviolta 4 TWh sähköä. Uusi tuulivoimala rakennetaan Suomeen ja sen suunniteltu käyttöikä on 25-30 vuotta. Sopimus tukee UPM Communication Papersin pitkän aikavälin kilpailukykyä tarjoamalla uusiutuvaa sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

“Vastuullisten teollisuusyritysten eri puolilla maailmaa on oltava aloitteellisia ja kehitettävä toimintaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että paperin pitkän tähtäimen tulevaisuus tuotteena on riippuvainen huolellisesti hallitusta ympäristöjalanjäljestä. Siksi uskomme, että kestävään kehitykseen panostaminen luo edellytykset tulevaisuuden kilpailukyvyllemme,” sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

“Olemme viimeisen puolen vuoden aikana päättäneet investoinneista kestävästi tuotettuun sähköön ja lämpöön sekä strategisiin kumppanuuksiin, joiden ansiosta hiilidioksidipäästömme vähenevät 600 000 tonnilla vuodessa. Tämä vastaa 12 prosenttia UPM:n vuoden 2018 kokonaispäästöistä,” toteaa Winfried Schaur ja painottaa yhtiön jatkavan konkreettisia toimenpiteitä ympäristösuorituskykynsä edelleen parantamiseksi.

UPM ilmoitti viime vuonna rakentavansa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Nordlandin paperitehtaalle Dörpeniin, Saksaan. Laitos vähentää vuosittaisia hiilidioksipäästöjä 300 000 tonnilla vuodesta 2023 alkaen. Lisäksi UPM ja E.ON ilmoittivat yhteistyöstä, jossa E.ON rakentaa biomassalla toimivan kattilan tuottamaan höyryä UPM:n Hürthin paperitehtaalle. Biokattila vähentää UPM:n vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnilla ensi vuodesta alkaen.

Nämä erittäin tehokkaat ja ympäristöystävälliset voimalaitokset sekä tänään julkistettu tuulivoimalla tuotetun sähkön ostosopimus ovat osoitus UPM:n sitoutumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja eurooppalaisen energiajärjestelmän muutokseen.

UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda pitkän aikavälin lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla.

Lisätietoa antaa:
Liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur, UPM Communication Papers, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle täyttäen samalla vaativimmat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 7 700 henkilöä. Lue lisää UPM Communication Papersista ja sen tuotteista osoitteessa: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papers: Twitter  | LinkedIn