UPM suunnittele vähentävänsä graafisten paperien tuotantokapasiteettia Saksassa vastaamaan kysyntää ja vahvistaakseen kilpailukykyään

Sijoittajauutinen 29.5.2024 15.20 EEST

UPM Communication Papers suunnittelee Saksassa sijaitsevien Hürthin sanomalehtipaperitehtaan ja Nordland Papierin (Dörpen) hienopaperikoneen (PM3) sulkemista pysyvästi. Toteutuessaan suunnitelma vähentäisi 330 000 tonnia sanomalehtipaperikapasiteettia ja 280 000 tonnia hienopaperikapasiteettia UPM:ssä. Suunnitelma on jatkoa välttämättömille toimenpiteille, joilla UPM sopeuttaa ennakoivasti graafisen paperin kapasiteettia vastaamaan asiakaskysyntää ja varmistaa liiketoimintojensa kilpailukyvyn.

Toteutuessaan suunnitelma vaikuttaisi arviolta 135 työntekijään Hürthissä ja 210 työntekijään Dörpenissä. Yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa alkavat välittömästi paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tuotanto Nordland Papierin muilla paperikoneilla Dörpenissä jatkuu kuten aiemminkin.

Graafisten paperien kysyntä on jatkanut laskua digitalisaation seurauksena. Kysynnän lasku korostui vuonna 2023 ja kestävää kysynnän kasvua ei ole odotettavissa. Tämä johtaa merkittävään ylikapasiteettiin paperimarkkinoilla.

“Olemme viime vuosina vastanneet maailmanlaajuisten paperimarkkinoiden ylikapasiteettiin valikoiduilla kapasiteetin vähennyksillä, aina varmistaen liiketoimintamme kilpailukyvyn. Suunnitellut sulkemiset varmistaisivat jäljellä olevien paperikoneidemme tehokkaan ja joustavan käytön, ja mahdollistaisivat näin, että UPM Communication Papers on luotettava kumppani asiakkaillemme pitkällä aikavälillä. Ymmärrämme, että tämänpäiväinen ilmoitus on ikävä uutinen työntekijöillemme Hürthissä ja Dörpenissä. Etsimme yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa vastuulliset ratkaisut henkilöstöllemme ja aloitamme välittömästi avoimen vuoropuhelun”, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Antti Jääskeläinen.

Toteutuessaan tänään julkistettu suunnitelma vahvistaa UPM Communication Papersin kustannuskilpailukykyä. Se on myös edellytys paperintuotannon jatkamiselle pitkällä aikavälillä. UPM varautuu kirjaamaan toisen vuosineljänneksen tulokseen 113 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut (68 miljoonan euron kustannusvaikutus ja 45 miljoonan euron arvonalennus). Kirjaukset vaikuttavat osavuosituloksen vertailtavuuteen. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan 45 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin kiinteissä kuluissa.

Lisätietoja antavat:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Saksassa paikallista lisätietoa:
Armin Schmidt, Tehtaanjohtaja UPM Hürth, puh. +49 2233 2006 101
Klaus Reimann, Tehtaanjohtaja UPM Nordland Papier, puh. +49 4963 401 2117
(parhaiten saavutettavissa 16:00-17:00 CET)

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Hürth
UPM Hürth valmistaa sanomalehtipaperia ja tehtaan vuotuinen valmistuskapasiteetti 330 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Nordrhein-Wesphalian alueella Saksassa ja työllistää noin 135 henkilöä.

UPM Nordland Papier
UPM Nordland Papier sijaitsee Dörpenissä Ala-Saksissa, Saksassa. Se tuottaa hieno-, toimisto ja erikoispapereita. Paperitehdas kuuluu Euroopan suurimpiin ja tuottaa jopa 1,2 miljoonaa tonnia hieno- ja erikoispapereita vuodessa. Tehdas työllistää noin 1150 henkilöä.

UPM Communication Papers

Olemme paperiteollisuuden johtavia yrityksiä maailmassa ja edistämme paperin roolia uusiutuvana, vaikuttavana ja luotettavana välineenä, joka herättää luottamusta, inspiroi ja edistää oppimista. UPM Communication Papers tarjoaa globaalisti laajimman valikoiman sanomalehtien, aikakauslehtien, kirjojen ja markkinointi- ja mainosmateriaalien painamiseen sekä koti- ja toimistokäyttöön tarkoitettuja papereita. Korkealuokkaiset paperimme ja palvelukonseptimme lisäävät arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan samalla täyttäen vaativat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit. Pääkonttorimme sijaitsee Saksassa, ja UPM Communication Papers työllistää noin 6 000 henkilöä ja sillä on 11 modernia paperitehdasta maailmanlaajuisesti. Lisätietoja meistä ja tuotteistamme osoitteessa www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papersia: LinkedIn
Paper. Because it’s real.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils