UPM on saattanut päätökseen Steyrermühlin tehtaan myynnin HEINZEL GROUPille

Sijoittajauutinen 2.1.2024 14.30 EET

UPM on saattanut päätökseen kesäkuussa 2022 ilmoitetun Steyrermühlin tehtaan ja kaikkien siihen liittyvien omaisuuserien myynnin HEINZEL GROUPille.

UPM Steyrermühl on perustettu vuonna 1868, ja se tuotti sanomalehtipaperia vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun asti. Tehdasalueella on sanomalehtipaperikone, jonka vuosittainen tuotantokapasiteetti on 320 000 tonnia ja saha, jonka vuosittainen sahauskapasiteetti on 370 000 kuutiometriä.

“Koko prosessin ajan teimme tiivistä yhteistyötä HEINZELin kanssa, jotta transformaatio sujuisi ongelmitta. Sanomalehtipaperituotannon sulkeminen Steyrermühlissä päätti pitkän ajanjakson UPM Communication Papersin paperintuotantohistoriassa Itävallassa, ja nyt tehtaan omistus siirtyi Heinzel Groupille. Haluan kiittää Steyrermühlissä työskenteleviä kollegojamme heidän sitoutuneesta ja ammattitaitoisesta työstään viimeisen puolentoista vuosisadan aikana. Olen vakuuttunut siitä, että tehtaan muutossuunnitelmat tarjoavat monia mahdollisuuksia tulevaisuudessa sekä Steyrermühlin työntekijöille että koko alueelle", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo.

UPM on sitoutunut paperin tuotantoon yhtenä alan johtavista tuottajista ja jatkaa sanomalehtipaperin tuotantoa Schongaun, Ettringenin, Hürthin ja Jämsänkosken tehtailla. UPM myös jatkaa Itävallan sanomalehtipaperimarkkinoilla ja palvelee asiakkaitaan muilta sanomalehtipaperitehtailtaan.

Lisätietoja antaa:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9–16
Puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 6 500 henkilöä. Lue lisää UPM Communication Papersista ja tuotteistamme:www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papersia: LinkedIn

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

HEINZEL GROUP
HEINZEL GROUP valmistaa neljällä tehdasalueellaan Euroopassa markkinasellua, pakkauspaperia ja aikakauslehtipaperia sekä myy selluloosaa, paperia, keräyspaperia ja pakkausratkaisuja. HEINZEL GROUPilla on 4 tuotantoyhtiötä, Zellstoff Pöls, Laakirchen Papier, Raubling Papier ja Estonian Cell, jotka tekevät siitä yhden tärkeimmistä sellun ja paperin valmistajista Keski- ja Itä-Euroopassa. HEINZEL GROUPin kolme myyntiyhtiötä, heinzelsales, Europapier ja Bunzl&Biach vastaavat joustavasti kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksiin. Yhtiön menestys perustuu yrittäjähenkeen ja sitoutumiseen pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Kestävä kehitys on tärkeässä roolissa HEINZEL GROUPin kaikessa toiminnassa.