Muutoksia UPM:n johtajistossa

Pörssitiedote 15.1.2024 14.00 EET

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus)                15.1.2024 klo 14.00

Muutoksia UPM:n johtajistossa

Antti Jääskeläinen vastaa väliaikaisesti UPM Communication Papers -liiketoiminnasta 15. tammikuuta 2024 alkaen

Massimo Reynaudon siirryttyä UPM Communications Papers -liiketoiminnasta UPM:n toimitusjohtajaksi, Antti Jääskeläinen on nimitetty väliaikaisesti vastaamaan UPM Communication Papers -liiketoiminnasta, kunnes tehtävään nimitetään seuraaja. Jääskeläinen hoitaa tehtävää oman toimensa ohella ja jatkaa edelleen UPM Raflatac -liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Jääskeläisen henkilöesittely on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Saara Tahvanainen nimitetty UPM:n sidosryhmäjohtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi

Saara Tahvanainen on nimitetty UPM:n sidosryhmäjohtajaksi. Samalla hänestä tulee UPM:n johtajiston jäsen. Vastuualue kattaa viestinnän, brändin/markkinoinnin, vastuullisuuden ja yhteiskuntasuhteet. Hän raportoi toimitusjohtaja Massimo Reynaudolle ja hänen toimipaikkansa on Helsinki. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 15. heinäkuuta 2024.

Saara Tahvanainen, s. 1974, siirtyy UPM:ään Wärtsilä Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut UPM Fibres-liiketoiminta-alueen sidosryhmäjohtajana viiden vuoden ajan. Saaralla on monipuolinen tausta teollisuudessa telekommunikaatiosta teräkseen ja metsäteollisuuteen.

Hän on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

"Saara on huippuammattilainen, jolla on laaja kansainvälinen kokemus viestinnästä, B2B -markkinoinnista, vastuullisuudesta ja muutoshankkeista. Hän tuntee UPM:n ja UPM:läiset hyvin. Hän on myös business-suuntautunut ja ihmiskeskeinen johtaja. Olen varma, että Saara vaikuttaa strategiamme toteuttamiseen erittäin myönteisellä tavalla," sanoo Massimo Reynaudo.

Saara Tahvanaisen edeltäjä Pirkko Harrela on saavuttanut sopimuksensa mukaisen eläkeiän ja jää eläkkeelle 38-vuotisen UPM-uran jälkeen. Hän jatkaa tehtävässään maaliskuun 2024 loppuun asti.

“Niin edeltäjäni Jussi Pesonen kuin myös minä haluamme vilpittömästi kiittää Pirkkoa hänen erinomaisesta työstään UPM:n menestykseksi. Hänellä on ollut täysin keskeinen rooli UPM:n muutostarinan luomisessa. Hän on aina tuonut pöytään selkeyttä, johdonmukaisuutta ja korkeat laatustandardit. Hän on myös ollut kannustava meille kaikille ja täydellisen luja ja luotettava ammattilainen. On ollut etuoikeus ja kunnia saada työskennellä hänen kanssaan ja toivomme hänelle kaikkea hyvää jatkossa,” sanoo Massimo Reynaudo.

UPM-Kymmene Oyj
Tapio Korpeinen
Talousjohtaja

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Kuvia Saara Tahvanaisesta median käyttöön: https://materialhub.upm.com/l/sQRhG5sQCNzT

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils