UPM alansa ainoa yritys Dow Jonesin globaalissa ja eurooppalaisessa kestävän kehityksen indekseissä

Sijoittajauutinen 11.12.2023 10.00 EET

UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuuden yrityksenä Dow Jonesin globaalissa ja eurooppalaisessa indekseissä (DJSI) vuosiksi 2023–2024. DJSI-indeksi arvioi maailmanlaajuisesti yrityksien taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta.

"Muuttuvassa maailmassa yritysten on reagoitava nopeasti ja sitouduttava konkreettisin pitkän aikavälin kestävän kehityksen toimiin. UPM:llä on ainutkertainen rooli ja mahdollisuus edistää siirtymää kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Autamme asiakkaitamme ja kuluttajia saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme myös sitoutuneet kokonaisvaltaiseen ja läpinäkyvään raportointiin vastataksemme sidosryhmiemme kasvaviin odotuksiin”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

Syksyllä 2023 UPM päivitti vihreän rahoituksen viitekehyksensä, jolle se sai S&P Global Ratingsilta korkeimman "Dark Green" -luokituksen. Yhtiö liittyi myös YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen, joka kannustaa globaaleja yrityksiä tekemään mitattavia toimia vauhdittaakseen vuoteen 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. UPM on sitoutunut edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, maksamaan elämiseen riittävää palkkaa ja asettamaan nettonolla-päästötavoitteen.

Lue lisää S&P Globalin verkkosivuilta (EN) ja www.upm.fi/vastuullisuus

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi