UPM suunnittelee Plattlingin tehtaan sulkemista Saksassa

Sijoittajauutinen 25.7.2023 11.05 EEST

UPM Communication Papers suunnittelee Saksassa sijaitsevan Plattlingin tehtaan sulkemista pysyvästi. Sulkeminen vähentäisi Euroopan päällystämättömien ja päällystettyjen painopaperien kapasiteettia 595 000 tonnilla. Suunnitelma on jatkoa välttämättömille toimenpiteille, joilla UPM ennakoivasti varmistaa liiketoimintojensa kilpailukyvyn ja sopeuttaa graafisen paperin kapasiteettia vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää. 

Toteutuessaan suunnitelma vaikuttaisi arviolta 401:een UPM:n työntekijään Plattlingissa. Lisäksi odotettavissa on vaikutuksia tehtaan palveluntuottajiin. Yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa alkavat välittömästi paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

UPM Plattlingin kahden paperikoneen suunniteltu sulkeminen vähentäisi pysyvästi 380 000 tonnia päällystämättömän painopaperin ja 215 000 tonnia päällystetyn painopaperin kapasiteettia. Kummankin paperikoneen tuotannon suunnitellaan päättyvän vuoden 2023 loppuun mennessä.

Viimeisen 15 vuoden aikana graafisten paperien kysyntä on laskenut jatkuvasti, ja trendin odotetaan jatkuvan. Kuluvan vuoden aikana kysynnän lasku on kiihtynyt merkittävästi. Toimialalla on hyvin olennaista myös eri tuotantotekijöiden tarjonnan pitkän aikavälin ennustettavuus. Nykyinen epävarmuus liittyen Saksan energian tarjonnan luotettavuuteen ja kustannuskilpailukykyyn on suuri haaste.

“Kypsillä graafisen paperin markkinoilla on tehtävä jatkuvasti töitä kustannuskilpailukykyisten toimintojen varmistamiseksi niin, että ne vastaavat asiakaskysyntää. UPM on sitoutunut johtamaan liiketoimintaa vastuullisella tavalla. Otamme suunnitelmissamme huomioon sekä henkilöstömme että asiakkaamme. Ymmärrämme, että tämän päiväinen ilmoitus on hyvin ikävä uutinen työntekijöille Plattlingissa. Yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa etsimme vastuulliset ratkaisut henkilöstöllemme ja aloitamme välittömästi avoimen vuoropuhelun”, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Massimo Reynaudo.

Toteutuessaan tänään julkistettu suunnitelma vahvistaa UPM Communication Papersin kustannuskilpailukykyä. Se on myös edellytys paperintuotannon jatkamiselle pitkällä aikavälillä. UPM varautuu kirjaamaan kolmannen vuosineljänneksen tulokseen 122 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut (106 miljoonan euron käteisvaikutus ja 16 miljoonan euron arvonalennus) sekä 100 miljoonan euron arvonalennuksen CHP-laitoksen leasing-sopimukseen liittyen. Kirjaukset vaikuttavat osavuosituloksen vertailtavuuteen. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan 60 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin kiinteissä kuluissa.

UPM Communication Papers varautuu jatkamaan lomautuksia Suomessa

UPM Communication Papers varautuu lomautusten jatkamiseen Suomessa. Mahdolliset lomautukset voisivat toteutua vaiheittain ja kestäisivät yhteensä korkeintaan 90 päivää.

Päätökset mahdollisesta lomautusten jatkamisesta neljällä tehtaalla tehdään muutosneuvotteluiden päätyttyä. Muutosneuvottelut koskevat noin 1 100 työntekijää.

Lisätietoja antavat:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Saksassa paikallista lisätietoa:
Gerhard Mayer, prosessijohtaja, puh. +49 9931 502113
(parhaiten tavoitettavissa klo 14.30–16.00)

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Plattling
UPM Plattling tuottaa graafisia papereita 595 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Baijerissa Saksassa sijaitseva tehdas työllistää noin 520 henkilöä, joista 401 on UPM:n työntekijöitä ja noin 120 palveluja tehtaalle tarjoavien yritysten työntekijöitä.

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten paperien valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 6 300 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papers: LinkedIn

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils