Muutosneuvottelut päätökseen UPM Schongaun paperitehtaalla. Sanomalehtipaperin valmistus päättynyt aikaistetusti UPM Steyrermühlin paperitehtaalla

Sijoittajauutinen 28.6.2023 15.00 EEST

UPM on päättänyt vähentää 485 000 tonnia graafisten paperien kapasiteettiaan Euroopassa. Yhtiö sulkee pysyvästi paperikone 6:n UPM Schongaun paperitehtaalla Saksassa ja paperikone 4:n UPM Steyrermühlin paperitehtaalla Itävallassa. Päätös perustuu suunnitelmiin, joista ilmoitettiin kesäkuussa 2022 ja maaliskuussa 2023.

UPM Schongaun paperitehtaan päättyneet muutosneuvottelut käytiin paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Muutoksen myötä tehtaan henkilöstömäärä vähenee 136 henkilöllä. Tehtaan päällystämätöntä painopaperia valmistava paperikone 6 suljetaan pysyvästi tänään. Graafisten papereiden valmistusta jatketaan UPM Schongaun paperitehtaalla sen kustannuksiltaan kilpailukykyisillä paperikoneilla.

“Kävimme henkilöstön edustajien kanssa rakentavia ja reiluja keskusteluja vähentääksemme paperikoneen sulkemisesta aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Keskityimme löytämään ratkaisuja henkilöstön vähennystarpeen toteuttamiseksi ensisijaisesti osittaisten eläkeratkaisuiden kautta,” kertoo UPM Schongaun tehtaanjohtaja Wolfgang Ohnesorg. “Hyödynsimme samalla mahdollisuutta toteuttaa rakenteellisia muutoksia tehtaallamme ollaksemme hyvässä iskussa tulevaisuuden haasteita ajatellen. Kiitän lämpimästi koko henkilöstöämme, joka on hallitusti siirtänyt hyvin lyhyessä ajassa kaikki aiemmin paperikone 6:lla valmistetut paperilajit paperikone 9:lle,” sanoo Ohnesorg.

UPM Communication Papers lopetti sanomalehtipaperin valmistuksen Steyrermühlin tehtaallaan tänään. Kuten aiemmin maaliskuussa 2023 ilmoitettiin, yhtiö vauhditti näin suunnitelmiaan varmistaa kilpailukykyinen tuotanto muilla sanomalehtipaperitehtaillaan Euroopassa. Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta Steyrermühlin tehdasta ja sen työntekijöitä koskeviin suunnitelmiin, joista tiedotettiin 21.6.2022.

“Ihailen henkilöstömme ammattitaitoa ja joustavuutta, jota he ovat osoittaneet integroidessaan Steyrermühlin tehdasta HEINZEL GROUPiin. Tehtaan uusi omistaja ottaa vastuun tehdasalueesta ja siten myös henkilöstöstä saatettuamme kaupan päätökseen vuoden 2024 alussa,” toteaa UPM Steyrermühlin tehtaanjohtaja Ernst Spitzbart.

Lisätietoja antaa:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Lisätietoa paikallisesti:
Wolfgang Ohnesorg, tehtaanjohtaja, UPM Schongau, puh. +49 8861 213122
Ernst Spitzbart, tehtaanjohtaja, UPM Steyrermühl, puh. +43 7613 8900 359

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9–16
Puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 6 500 henkilöä. Lue lisää UPM Communication Papersista ja tuotteistamme: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papersia: LinkedIn

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils