UPM osavuosikatsaus Q1 2023: Vahva Q1-tulos hyvien katteiden tukemana, kaksi transformatiivista projektia valmistui

Pörssitiedote 25.4.2023 9.50 EEST

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                        25.4.2023 klo 9.50

UPM osavuosikatsaus Q1 2023:
Vahva Q1-tulos hyvien katteiden tukemana, kaksi transformatiivista projektia valmistui

Q1 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 2 787 (Q1 2022: 2 507) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 29 % ja oli 356 (277) miljoonaa euroa eli 12,8 % (11,0 %) liikevaihdosta
 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monien tuotteiden arvoketjuissa
 • Onnistunut katteiden hallinta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 714 (12) miljoonaa euroa, mitä tuki energiasuojausten positiivinen rahavirta
 • Nettovelka nousi 2 167 (837) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,82 (0,46)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,7 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas Uruguayssa käynnistyi 15. huhtikuuta
 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen sähköntuotannon 16. huhtikuuta ja Teollisuuden Voima (TVO) luovutti vastaanottotodistuksen OL3-laitostoimittajalle 20. huhtikuuta
 • UPM vei päätökseen vetäytymisensä Venäjältä
 • UPM ilmoitti suunnitelmasta sulkea pysyvästi UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa ja aikaistaa tuotannon lopettamista Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun mennessä

Tunnuslukuja

 Q1/2023Q1/2022Q4/2022Q1–Q4/2022
Liikevaihto, milj. euroa        2 787        2 507        3 231        11 720
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        477        377        759        2 536
% liikevaihdosta        17,1        15,0        23,5        21,6
Liikevoitto, milj. euroa        318        183        675        1 974
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        356        277        653        2 096
% liikevaihdosta        12,8        11,0        20,2        17,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa        239        179        638        1 944
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        344        273        616        2 066
Kauden voitto, milj. euroa        183        139        503        1 556
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        281        232        489        1 679
Tulos per osake (EPS), euroa        0,33        0,25        0,93        2,86
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,51        0,42        0,91        3,09
Oman pääoman tuotto (ROE), %        5,7        5,0        16,0        13,0
Vertailukelpoinen ROE, %        8,7        8,4        15,5        14,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        6,0        5,8        15,0        12,8
Vertailukelpoinen ROCE, %        8,4        8,5        14,5        13,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        714        12        1 576        508
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        1,34        0,02        2,95        0,95
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        23,42        20,11        23,44        23,44
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        16 478        13 840        17 913        17 913
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        2 167        837        2 374        2 374
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        0,82        0,46        0,94        0,94
Henkilöstö kauden lopussa        16 985        16 843        17 236        17 236


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“Teimme toiseksi parhaan ensimmäisen vuosineljännestuloksemme yli 20 vuoteen, vaikka tulosta painoi lyhytaikainen toimitusmäärien puute. Voimakkaan inflaation ja hyödykepulan leimaaman viime vuoden jälkeen vuosi 2023 alkoi intensiivisellä varastojen purkamisella useimpien tuotteiden arvoketjuissa. Onnistuimme hyvin katteiden hallinnassa ja sopeutimme toimintojamme tilanteeseen. Liikevaihto nousi 11 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 29 % viime vuodesta. Liiketoiminnan rahavirta oli vaikuttavat 714 miljoonaa euroa.

Erityisen ilahtunut olen kahden strategisen merkkipaalun saavuttamisesta. UPM Fibresin ja UPM Energyn merkittävät kasvuhankkeet valmistuivat: UPM Paso de los Torosin sellutehtaan käynnistys on meneillään Uruguayssa, ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö on aloittanut säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon. Nämä investoinnit kasvattavat tulostamme ja avaavat mahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin. Haluankin kiittää kaikkia UPM:läisiä, jotka ovat osallistuneet näihin merkittäviin hankkeisiin vuosien saatossa.

Mitä vuosineljänneksen tulokseen tulee, useimpien tuotteidemme markkinatoimitukset jäivät selvästi pitkän aikavälin keskiarvoista, kun varastoja purettiin arvoketjuissa. UPM Communication Papers, UPM Energy ja UPM Plywood saavuttivat hyvät tulokset matalista toimitusmääristä huolimatta. UPM Fibres teki jälleen tyydyttävän tuloksen samalla, kun liiketoiminta valmistautui UPM Paso de los Torosin käynnistymiseen. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers onnistuivat pitämään yksikkökatteet hyvinä, mutta kummankin liiketoiminta-alueen tuloksessa on parantamisen varaa, kun toimitusmäärät taas kohenevat.

Lyhyen aikavälin turbulenssista huolimatta pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat ennallaan ja houkuttelevat. Keskitymme edelleen katteiden hallintaan ja odotamme varastojen purkamisen vaikutuksen vähenevän tulevina kuukausina. Monet muuttuvat kustannukset ovat jo ohittaneet huippunsa, mutta hyöty UPM:n liiketoiminnoille näkyy tuloksissa vasta myöhemmin.

UPM Communication Papers -liiketoiminnassa päätimme lopettaa UPM Steyrermühlin tuotannon Itävallassa jo toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä, puoli vuotta suunniteltua aikaisemmin. Saksassa UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 on suunniteltu suljettavan pysyvästi toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Jatkamme houkuttelevien alustojen kehittämistä kasvaville biomateriaaliliiketoiminnoille:

UPM Paso de los Toros toimittaa vastuullisia tuotteita vastaamaan globaaliin kuluttajakysyntään, ja tehdas kasvattaa selluliiketoimintaamme yli 50 prosenttia. Tehtaan kassakustannustaso, noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohti, tekee tehtaasta yhden maailman kilpailukykyisimmistä. COVID-19-pandemia ja maailmantalous aiheuttivat hankkeen aikana yllättäviä haasteita, jotka UPM:läiset hoitivat erittäin ammattitaitoisesti. Olen hyvin ylpeä koko projektitiimistä. Tämä 3,47 miljardin dollarin kokonaisinvestointi luo hyvinvointia paikallisyhteisöille ja hyödyttää koko Uruguayn kansantaloutta. UPM:lle puuviljelmiin perustuva liiketoiminta avaa pitkällä aikavälillä lisää kasvumahdollisuuksia monissa biomateriaaleissa.

OL3-ydinvoimalaitosyksikkö lisää UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 prosenttia. Yksikkö on erinomainen esimerkki siitä, miten toteutamme yhtiön kunnianhimoista toiminnan tarkoitusta: luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. OL3 edistää yhteiskunnan sähköistymistä, lisää Suomen sähköomavaraisuutta ja tuo kovasti kaivattua helpotusta Suomen sähkömarkkinoiden kriisiin. Kilpailukykyinen ja ketterä energiaportfoliomme mahdollistaa pitkän aikavälin kasvua vihreässä siirtymässä, esimerkiksi synteettisissä polttoaineissa ja materiaaleissa.

Asiakkaat ovat edelleen erittäin kiinnostuneita Leunaan Saksaan nousevan biokemikaalijalostamon tuotteista. Tämä vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiamme ja kasvustrategiaamme, joka perustuu fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla vaihtoehdoilla lukuisissa loppukäytöissä. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Kun UPM Paso de los Toros ja OL3 ovat nyt käynnissä ja meillä on työn alla joukko uraauurtavia hankkeita, katson tulevaisuuteen luottavaisin ja innostunein mielin.”

Näkymät vuodelle 2023

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022. Myös vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä. Vuoden 2023 alkupuoliskolla varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi. Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on merkittäviä sekä positiivisia että negatiivisia epävarmuuksia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa sekä OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.

Kutsu UPM:n Q1 2023 osavuosituloksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Lähetystä voi seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä.

Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymyksien esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Webcastin tallenne on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee tulosta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen yhtiön pääkonttorissa, Alvar Aallon katu 1, Helsinki, pidettävään tilaisuuteen sekä verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Linkki itse verkkotilaisuuteen lähetetään vain ilmoittautuneille.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2022 vuosikertomuksen sivuilla 173–174. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 32–33 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 132–137.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils