UPM suunnittelee vähentävänsä painopaperin valmistuskapasiteettia Schongaun tehtaalla ja aikaistaa suunnitelmaa Steyrermühlin tehtaan paperintuotannon lopettamiseksi

Sijoittajauutinen 22.3.2023 11.35 EET

UPM suunnittelee sopeuttavansa päällystämättömien painopaperien tuotantokapasiteettiaan vastaamaan pitkän aikavälin kannattavaa asiakaskysyntää. Kapasiteettia on tarkoitus vähentää Saksassa ja Itävallassa:

  • UPM Communication Papers suunnittelee sulkevansa pysyvästi paperikone 6:n UPM Schongaun tehtaalla Saksassa, mikä vähentää päällystämättömien painopapereiden vuosikapasiteettia 165 000 tonnilla Q2 2023 loppuun mennessä.

  • UPM Communication Papers aikaistaa kuudella kuukaudella aiemmin ilmoitettua tuotannon lopettamista Steyrermühlin tehtaallaan Itävallassa. Tämä vähentää sanomalehtipaperituotantoa 320 000 tonnilla vuodessa jo Q2 2023 loppuun mennessä.

Paperintuotannon suunnitellaan jatkuvan kustannuksiltaan kilpailukykyisillä paperikoneilla 7 ja 9 Schongaussa sekä neljällä muulla UPM:n päällystämätöntä painopaperia valmistavalla koneella Saksassa ja Suomessa. Koneiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 1 800 000 tonnia.

Schongaussa muutosneuvottelut alkavat välittömästi paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelman mukaan paperikone 6 suljettaisiin neuvotteluiden päätyttyä ja henkilöstön vähennystarpeeksi UPM Schongaun tehtaalla arvioidaan 135 henkilöä.

COVID-19-vuodet aiheuttivat graafisten paperien markkinoilla kysyntähäiriöitä, joita seurasi korkea inflaatio ja ennennäkemätöntä epävakautta maailmanmarkkinoilla. Nyt kun markkinatilanne on selkeytymässä, graafisten paperien markkinat palaavat pitkän aikavälin kysynnän laskutrendiin, joka on jatkunut jo yli kymmenen vuotta.

"Graafisen paperin kysynnän pitkäaikainen lasku pakottaa meidät jatkamaan ponnisteluja kustannuskilpailukykyisen tuotannon ja koneidemme tehokkaan käytön varmistamiseksi. Ymmärrämme, että nämä ovat vaikeita uutisia työntekijöillemme, jotka ovat olleet lojaaleja ja sitoutuneita. Laskevilla markkinoilla toiminnan kilpailukyky on keskeistä, jotta voimme sitoutua pitkäaikaisesti painopaperimarkkinoihin ja jatkaa toimintaamme asiakkaidemme luotettavana kumppanina. UPM pyrkii hoitamaan koneen sulkemisen sosiaalisesti vastuullisella tavalla ja aloittaa reilut keskustelut työntekijöiden edustajien kanssa”, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Massimo Reynaudo.

Samalla UPM on päättänyt lopettaa sanomalehtipaperin tuotannon Steyrermühlin sanomalehtipaperitehtaallaan Q2 2023 loppuun mennessä. Näin yhtiö nopeuttaa suunnitelmiaan varmistaakseen kilpailukykyisen tuotannon jäljellä olevilla sanomalehtipaperikoneillaan Euroopassa. Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta Steyrermühlin tehdasta ja sen työntekijöitä koskeviin suunnitelmiin, joista tiedotettiin 21. kesäkuuta 2022. UPM kirjaa Steyrermühlin osalta Q1 2023 tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 10 miljoonan euron kulut.

Schongaun PM 6:n suunnitellun sulkemisen yhteydessä UPM kirjaa Q1 2023 tulokseensa 26 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Suunnitelluilla toimenpiteillä odotetaan saavutettavan 13 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Lisätietoja antaa:
Operatiivinen johtaja Anu Ahola, UPM Communication Papers, puh. 040 585 0891
(tavoitettavissa klo 14:30 jälkeen)

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Schongau
UPM Schongau valmistaa graafisia papereita. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 700 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Baijerissa, Saksassa ja työllistää noin 490 henkilöä.

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers:in pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 6 500 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com  

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils