UPM puolivuosikatsaus 2022: UPM teki Q2-ennätystuloksen: katteiden hallinta onnistui poikkeuksellisissa olosuhteissa

Pörssitiedote 21.7.2022 9.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Puolivuosikatsaus)                21.7.2022 klo 9.30

UPM puolivuosikatsaus 2022:
UPM teki Q2-ennätystuloksen: katteiden hallinta onnistui poikkeuksellisissa olosuhteissa

Q2 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 2 562 (Q2 2021: 2 384) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 26 % ja oli 387 (307) miljoonaa euroa eli 15,1 % (12,9 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -879 (308) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta. Muilta osin liiketoiminnan rahavirta oli pääasiassa odotusten mukainen
 • Energiafutuurihintojen nousu oli ennätyksellinen, kuten oli myös siihen liittyvä energiasuojausten lyhyen aikavälin rahavirtavaikutus. Vastaavasti se luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 1,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa etenevät hyvin
 • Toukokuussa UPM ilmoitti ostavansa AMC AG:n. Yrityskauppa vauhdittaa UPM Raflatacin kasvua ja laajentaa yhtiön tuotevalikoimaa.
 • Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän tähtäimen markkinakehitykseen

H1 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 5 069 (H1 2021: 4 618) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % ja oli 664 (586) miljoonaa euroa, mikä oli 13,1 % (12,7 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -867 (526) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa
 • Nettovelka nousi 2 688 (750) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,42 (0,49). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista
 • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan
 • Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin erityisesti sellu-, paperi- ja biopolttoaineliiketoiminnoissa, vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen koko vuoden tulokseen
 • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ja lakko Suomen tehtailla päättyi

Tunnuslukuja

 Q2/2022Q2/2021Q1/2022Q1–Q2/2022Q1–Q2/2021Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa2 5622 3842 5075 0694 6189 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa5064263778838161 821
% liikevaihdosta19,717,915,017,417,718,6
Liikevoitto, milj. euroa3353041835185831 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa3873072776645861 471
% liikevaihdosta15,112,911,013,112,715,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa3612981795405701 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa4133012736865731 457
Kauden voitto, milj. euroa2922431394314701 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa3292462325614731 204
Tulos per osake (EPS), euroa0,530,450,250,780,872,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,600,450,421,020,872,22
Oman pääoman tuotto (ROE), %10,510,35,07,79,812,7
Vertailukelpoinen ROE, %11,810,48,410,09,911,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %10,010,15,87,89,812,4
Vertailukelpoinen ROCE, %11,510,28,59,79,911,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa-87930812-8675261 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa-1,650,580,02-1,630,992,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa20,5717,6220,1120,5717,6220,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa15 63712 22613 84015 63712 22613 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa2 6887508372 688750647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)1,420,490,461,420,490,35
Henkilöstö kauden lopussa17 60117 87416 84317 60117 87416 966


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“UPM takoi Q2-ennätystuloksen. Onnistuimme katteiden hallinnassa poikkeuksellisen tiukoilla markkinoilla. Kaikki liiketoiminnot tekivät vahvaa tulosta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa tuotantokustannukset nousivat ripeästi ja toimitus- ja logistiikkaketjut olivat haastavat. Asiakastoimitukset Suomen tehtailta käynnistyivät sujuvasti lakon päätyttyä huhtikuun lopussa. Niinpä vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % 2 562 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 26 % 387 miljoonaan euroon. Tämä oli erinomainen saavutus ottaen huomioon, että tuotanto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla täydessä käynnissä vain yhden kuukauden. Koko vuodelle odotamme uutta ennätystulosta.

Liiketoiminnan rahavirta oli -879 miljoonaa euroa ja nettovelka 2 688 miljoonaa euroa vuosineljänneksen lopussa. Rahavirtaan vaikutti merkittävästi energiasuojausten rahavirran ajoitus poikkeuksellisilla energiamarkkinoilla, joilla energiafutuurit kallistuivat ennennäkemättömästi. Suojaustoimintamme luonteesta johtuen näiden rahavirtojen odotetaan kääntyvän tulevaisuudessa, joten merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 1,5 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Heinäkuussa likviditeettimme parani entisestään, kun solmimme kaksi uutta, yhteensä 500 miljoonan euron luottolimiittiä. Näin ollen meillä on tukeva perusta toteuttaa käynnissä olevat merkittävät kasvuhankkeet ja kohdata toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet.

UPM Fibresin markkinat olivat vahvat sekä sellussa että sahatavarassa. Tuotanto Suomen sellutehtailla käynnistyi hyvin sen jälkeen, kun liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset allekirjoitettiin huhtikuussa ja kaksi laajaa kunnossapitoseisokkia oli saatu päätökseensä.

UPM Communication Papersin neljännes oli vahva. Graafisten paperien kysyntä oli hyvä ja hinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheutti haasteita. Kerroimme myös UPM Steyrermühlin myynnistä Itävallassa. Näin turvaamme edelleen liiketoiminnan kilpailukykyä ja sopeutamme sanomalehtipaperituotantoa markkinoiden pitkän aikavälin kehitykseen. Tehtaan sanomalehtipaperin tuotanto päättyy ensi vuoden lopussa.

UPM Specialty Papersin tulos nousi ensimmäisestä neljänneksestä. Irroke- ja pakkauspaperien kysyntä ja hintakehitys jatkuivat hyvinä, kun taas Aasian hienopaperimarkkinat pehmenivät Kiinan sulkutoimien johdosta. Myyntihinnat nousivat, mutta myös tuotantokustannusten nousu jatkui, ja valuuttakurssit kehittyivät meille epäsuotuisasti.

UPM Raflatacin osavuositulos oli jälleen ennätystasolla, vaikka raaka-aineiden saatavuus rajoitti myyntiä ja keskeytimme Venäjän toimitukset. Kysyntä oli tervettä, ja katteita hallittiin onnistuneesti voimakkaan kustannusinflaation vallitessa. UPM Raflatac ilmoitti ostavansa saksalaisen AMC AG:n tavoitteenaan vauhdittaa kasvua ja laajentaa tuotetarjontaa. Yrityskaupan edellyttämiä viranomaislupia odotetaan Q3:n aikana.

UPM Energyn neljännesvuositulos oli vahva. Vaihtelu energiamarkkinoilla oli voimakasta ja hintataso korkea, mikä tarjosi arvonluontimahdollisuuksia vesivoimantuotannollemme. Energiafutuurien hinnat nousivat kesäkuussa ennen näkemättömällä tavalla, minkä seurauksena energiasuojauksiin meni vuosineljänneksellä poikkeuksellisen suuri rahavirta, yhteensä -1 032 miljoonaa euroa. Koska UPM:n energiasuojaukset suojaavat ainoastaan olemassa olevaa sähkön tuotantoportfoliotamme, ulos mennyt rahavirta korvautuu myöhemmin samansuuruisella sisään tulevalla rahavirralla suojauksista tai tuotannosta.

Kaiken kaikkiaan energiamarkkinat ovat erittäin tiukat ja poikkeuksellisen epävarmat, mikä luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia. Myös OL3-ydinvoimalaitosyksikkö lisää UPM Energyn päästötöntä sähköntuotantoa lähes 50 % varsin oivalliseen aikaan.

UPM Plywoodin tulos säilyi lähes ennätystasolla. Markkinat olivat tiukat vanerin kaikissa loppukäyttökohteissa. UPM toi markkinoille ensimmäisenä maailmassa ligniinipohjaisen liimausteknologian koko tuotevalikoimaansa. WISA® BioBond auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Muissa liiketoiminnoissa markkinat UPM Biofuelsin kehittyneille, uusiutuville polttoaineille ovat suotuisat. Voimme odottaa vahvaa tulosta, kun liiketoiminta pääsee jälleen raportoimaan täyden tuotannon vuosineljänneksen.

Sellutehdashankkeemme Paso de los Torosissa Uruguayssa on edennyt hyvin, ja käynnistymistä edeltävä käyttöönottovaihe on alkanut. Ympäristöviranomaiset hyväksyivät käyttöönottosuunnitelman kesäkuun lopulla. Tuotantolaitteiston testaus ja säätäminen on alkanut, ja muita käyttöönottotoimia tehdään, kunnes tehdas käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Biojalostamon rakentaminen Leunassa Saksassa on edistynyt hyvin, samoin lukuisiin tuotteisiin ja sovellusalueisiin liittyvät kaupalliset toimet. Biojalostamon ja yhtiön biokemikaalien tuotevalikoiman ympäristöhyödyt ovat saaneet useita julkisia tunnustuksia. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan seuraavan sukupolven biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu.

Maailmassa ja maailmantaloudessa on ollut harvoin niin paljon epävarmuutta kuin nyt. Olemme hyvin valmistautuneet toimimaan myös epävarmassa ympäristössä, sillä kilpailukykyiset liiketoimintomme tekevät hyvää tulosta ja taloudellinen asemamme on vahva. Odotamme koko vuoden tuloksemme nousevan uudelle ennätystasolle. Keskipitkän aikavälin epävarmuutta lieventää se, että kasvuhankkeemme tuovat merkittävää tulosta käynnistymisten myötä jo ensi vuodesta alkaen. Pidemmällä aikavälillä luotan Biofore-strategiaamme, joka tarjoaa maailmalle juuri sitä, mitä tarvitaan: kilpailukykyistä, päästötöntä sähköä sekä vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia materiaaleja, joilla on lukemattomia loppukäyttömahdollisuuksia."

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä koko vuonna 2022 vuodesta 2021 että vuoden 2022 jälkipuoliskolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2022 näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin ja saatavuuteen Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon vaikutti merkittävästi lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa. Tämä ei enää rajoita tuotantoa ja siten UPM:n toimitusmäärien odotetaan kasvavan vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuoden 2022 tulokseen lakon vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan olevan korkeammat useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Kutsu UPM:n 2022 puolivuosikatsauksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. Puolivuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat kaikki seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksien esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–June 2022
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 96868843#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee puolivuotiskatsausta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen sekä pääkonttorilla pidettävään tilaisuuteen että verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 165–166. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 34–35 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 131–135.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils