UPM tilinpäätöstiedote 2021: Tulos palasi pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle, Uruguayn hankkeen valmistumissuunnitelma täsmennetty

Pörssitiedote 27.1.2022 10.00 EET

UPM-Kymmene Oyj                        Tilinpäätöstiedote 2021                        27.1.2022 klo 10.00

UPM tilinpäätöstiedote 2021:
Tulos palasi pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle, Uruguayn hankkeen valmistumissuunnitelma täsmennetty

Q4 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 22 % ja oli 2 673 (Q4 2020: 2 188) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 83 % ja oli 461 (252) miljoonaa euroa eli 17,2 % (11,5 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 406 (347) miljoonaa euroa
 • Nettovelka nousi 647 (56) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,35 (0,04)
 • Energiamarkkinoiden ennen näkemätön tilanne siivitti UPM Energyn ennätystulokseen mutta lisäsi paperiliiketoimintojen kustannuksia
 • UPM:n kestävästi hoidettujen metsien arvo nousi puuston määrän ja kasvun lisääntymisen sekä korkeampien hintojen seurauksena
 • Uruguayn hankkeen valmistumissuunnitelma täsmennetty ja investoinnin kannattavuus vahvistettu, tehdas käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä
 • UPM on listattu Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2021–2022 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana
 • CDP listasi UPM:n A-luokkaan tunnustuksena yhtiön kestävästä metsänhoidosta

2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 14 % ja oli 9 814 (2020: 8 580) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 55 % ja oli 1 471 (948) miljoonaa euroa, mikä oli 15,0 % (11,1 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 250 (1 005) miljoonaa euroa
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa joulukuun lopussa
 • Hallitus ehdottaa 1,30 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti tilikaudelta 2021
 • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
 • UPM myi UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan
 • Yritysten vastuullisuutta maailmanlaajuisesti arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle tunnustuksena yhtiön vastuullisuustoiminnasta vuonna 2021
 • YK:n johtava kestävän kehityksen foorumi, Global Compact nimesi UPM:n maailman 37 vastuullisimman yrityksen joukkoon
 • UPM allekirjoitti helmikuussa The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

 Q4/2021Q4/2020Q3/2021Q1–Q4/2021Q1–Q4/2020 
Liikevaihto, milj. euroa        2 673         2 188         2 523         9 814         8 580  
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        470         392         535         1 821         1 442  
% liikevaihdosta        17,6         17,9         21,2         18,6         16,8  
Liikevoitto, milj. euroa        415         253         564         1 562         761  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        461         252         424         1 471         948  
% liikevaihdosta        17,2         11,5         16,8         15,0         11,1  
Voitto ennen veroja, milj. euroa        420         250         558         1 548         737  
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        466         248         418         1 457         924  
Kauden voitto, milj. euroa        340         190         497         1 307         568  
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        373         191         359         1 204         737  
Tulos per osake (EPS), euroa        0,63         0,35         0,92         2,41         1,05  
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,69         0,35         0,66         2,22         1,37  
Oman pääoman tuotto (ROE), %        12,6         8,0         19,9         12,7         5,8  
Vertailukelpoinen ROE, %        13,8         8,0         14,3         11,7         7,5  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        12,7         9,1         17,9         12,4         6,7  
Vertailukelpoinen ROCE, %        14,1         9,1         13,4         11,7         8,3  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        406         347         318         1 250         1 005  
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        0,76         0,65         0,60         2,34         1,89  
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        20,34         17,53         19,08         20,34         17,53  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        13 759         11 555         13 039         13 759         11 555  
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        647         56         667         647         56  
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        0,35         0,04         0,38         0,35         0,04  
Henkilöstö kauden lopussa        16 966         18 014         17 085         16 966         18 014  


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n tulosta:

“UPM:n vuosi 2021 oli vahva. Onnistuimme luovimaan poikkeuksellisessa toimintaympäristössä ja ylitimme konsernin taloudelliset tavoitteet. Tuloksemme palasi pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle, ja viisi liiketoiminta-aluetta kuudesta ylitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Maailmantalous toipui nopeasti edellisvuoden syvästä taantumasta. Tuotteiden kysyntä oli vahvaa kaikissa liiketoiminnoissa. Paransimme kannattavuuttamme, vaikka raaka-aine- ja energiakustannukset nousivat merkittävästi.

Vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen. Tuotteidemme kysyntä oli hyvää, ja myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten nousu jatkui. Vuosineljänneksen määräävä tekijä oli energiamarkkinoiden ennen näkemätön tilanne, joka vaikutti merkittävästi paperiliiketoimintoihimme mutta toisaalta siivitti energialiiketoimintamme ennätystulokseen. Kokonaisuutena energian voimakas kallistuminen vaikutti tulokseemme negatiivisesti. Tulokseen sisältyy myös kestävästi hoidettujen metsiemme merkittävä arvonnousu, joka on seurausta puuston määrän ja kasvun lisääntymisestä sekä korkeammista hinnoista.

Vuosineljänneksen liikevaihto nousi 22 % ja oli 2 673 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 83 % ja oli 461 miljoonaa euroa. Operatiivinen rahavirta oli 406 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Nettovelka vuoden lopussa oli 647 miljoonaa euroa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa. Vahva tase on merkittävä voimavara ottaen huomioon käynnissä olevat merkittävät kasvuhankkeet sekä vaikeasti ennustettava toimintaympäristö.

UPM Biorefiningin tulos oli vankka UPM Kymin sellutehtaan suunnitellusta kunnossapitoseisokista huolimatta. Sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden hinnat olivat hyvällä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja koko vuoden sellutuotannossa tehtiin uusi ennätys.

UPM Energy hyötyi energiamarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta ja teki selvästi parhaan neljännestuloksensa. Loistava tulos johtui paitsi ennätyksellisen korkeista sähkön hinnoista myös onnistuneesta vesivoiman optimoinnista vaihtelevilla markkinoilla. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktorin ensimmäinen kriittisyys saavutettiin joulukuussa, ja sähköntuotannon suunnitellaan alkavan helmikuussa 2022.

UPM Communication Papersin vuosineljännes oli jälleen tappiollinen. Suurimpana syynä tähän oli energiakustannusten poikkeuksellinen nousu. Voimassa olevien asiakassopimusten vuoksi emme kyenneet nostamaan paperin hintoja samaan tahtiin, vaikka paperimarkkinat olivatkin tiukat.

Myös UPM Specialty Papersin tulokseen vaikuttivat korkeat kuitu- ja energiakustannukset. Tarra- ja taustapaperin sekä pakkauspaperin kysyntä oli edelleen hyvää päivittäistavarakaupan ja verkkokaupan imussa. Aasian hienopaperimarkkina oli yhä pehmeä.

UPM Raflatacin kannattavuus oli jälleen kerran hyvä ja selvästi paremmalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Kysyntä jatkui vahvana ja hinnat nousivat, mutta odottamattoman nopea kustannusinflaatio ja toimitusketjun pullonkaulat ovat edellyttäneet toimenpiteitä.

UPM Plywoodin vuosineljänneksen ja koko vuoden tulos oli ennätyksellinen. Kuusivanerin kysyntä oli vahvaa ja koivuvanerin hyvää, ja myyntihinnat olivat neljänneksellä vertailuajankohtaa korkeammat aivan kuten vuositasollakin.

Metsäteollisuuden työmarkkinat ovat Suomessa uudessa tilanteessa, kun työehdoista sovitaan suoraan yhtiöiden ja ammattiliittojen kesken. UPM Plywood ja UPM Timber solmivat niin työntekijöitä kuin liiketoimintojakin hyödyttävät työehtosopimukset Teollisuusliiton kanssa joulukuussa 2021.

Samaan aikaan Paperiliitto on kieltäytynyt neuvottelukutsuista, joita UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels ovat lähettäneet. Liitto haluaa neuvotella yhden konsernisopimuksen. UPM:llä on ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia liiketoimintoja, joten meidän lähtökohtamme on neuvotella liiketoimintakohtaiset, kasvua ja kilpailukykyä tukevat työehtosopimukset.

Valitettavasti tästä on seurannut useita viikkoja kestävä lakko. Pyrimme käynnistämään neuvottelut niin pian kuin mahdollista löytääksemme ratkaisun yhdessä. Katseemme ei ole ensi kuussa eikä ensi vuodessa. Etsimme molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja, jotka antavat kullekin liiketoiminnalle ja niiden työntekijöille mahdollisuuden menestyä pitkälle tulevaisuuteen, hyvän matkaa 2030-luvulle.

Lakon aikana pyrimme mahdollisuuksien mukaan palvelemaan asiakkaitamme Suomen ulkopuolisilta tehtailta. Emme tässä vaiheessa julkista arvioita lakon taloudellisista vaikutuksista.

Mitä tulee suuriin investointihankkeisiimme, Paso de los Torosin sellutehtaan rakentaminen on edennyt pisteeseen, jossa voimme täsmentää hankkeen valmistumissuunnitelman. Tärkeimmät laitteet ja avainresurssit ovat saapuneet Uruguayhin, ja keskeiset epävarmuustekijät on näin ollen ratkaistu. Samaan aikaan pandemian uudet aallot sekä tiukat globaalit toimitusketjut aiheuttavat uusia haasteita. Käynnistymisaikatauluun tulee väistämättä pieni viive, ja tehdas käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Investoinnin kustannusarvio on päivitetty ja nousee 10 %. Mikä tärkeintä, investointi on edelleen erittäin kannattava, ja arviomme kassakustannustasosta on ennallaan eli noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden.

UPM Biochemicalsin liiketoiminnan valmistelu edistyy hyvin. Uuden biokemikaalijalostamon erilaisia tuotteita kohtaan on suurta mielenkiintoa, mikä vahvistaa hankkeen liiketoimintamahdollisuudet ja pitkän aikavälin kasvustrategian. Pandemia on kuitenkin olennaisesti hidastanut yksityiskohtaista teknistä suunnittelua Leunassa. Globaalien hankintaketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet keskeisten rakennusmateriaalien saatavuuteen ja hintaan. Tämän vuoksi olemme päivittäneet suunnitelmiamme, ja arvioimme jalostamon käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Investoinnin kustannusarvio päivitetään myöhemmin.

Seuraavan sukupolven biopolttoainejalostamomme perussuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa arviomme vaihtoehtoisista sijoituspaikoista, eli Kotkasta ja Rotterdamista, on valmistunut. Suunnittelu jatkuu Rotterdamissa, missä toimintaympäristö on biopolttoaineliiketoiminnalle suotuisampi. Nykyinen investointiympäristö on hyvin haastava merkittäville uusille hankkeille niin resurssoinnin, aikataulujen kuin kustannustenkin näkökulmasta. Tästä syystä emme suunnittele tekevämme asiassa päätöksiä ennen tämän vuoden loppua.

Samaan aikaan jatkamme uusien, innovaatiovetoisten liiketoimintojemme kehittämistä. Muodostamme uuden liiketoimintayksikön, joka koostuu UPM Biofuels-, UPM Biochemicals-, UPM Biomedicals- ja UPM Biocomposites -liiketoiminnoista. Tavoitteemme on nopeuttaa liiketoimintojen kasvua sekä tehostaa osaamisen ja kyvykkyyksien hyödyntämistä eri hankkeissa. Liiketoimintayksikkö perii nimen UPM Biorefining, ja se raportoidaan toistaiseksi osana Muuta toimintaa. UPM Pulp- ja UPM Timber -liiketoiminnot raportoidaan liiketoiminta-alueena UPM Fibres. UPM Fibres -liiketoiminta-aluetta johtaa edelleen Bernd Eikens, ja uutta UPM Biorefining -yksikköä johtaa Winfried Schaur. He ovat molemmat yhtiön johtajiston jäseniä. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Sidosryhmien kiinnostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen nousi uudelle tasolle vuonna 2021. Meillä on kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet ja vahvaa näyttöä konkreettisista toimista molemmilla alueilla. Vuoden 2022 alkupuoliskolla julkistamme uuden, entistäkin kunnianhimoisemman globaalin metsien vastuullisuusohjelman. Vastuullisuus on Biofore-strategiamme ytimessä ja keskeinen tulevaisuuden menestystekijä.

Haluan kiittää kaikkia UPM:läisiä heidän viime vuoden panoksestaan ja sitoutumisestaan. Hyvästä tuloksesta hyötyvät myös työntekijämme ympäri maailman. Maksamme huhtikuussa henkilöstölle kannustinpalkkioita yhteensä noin 60 miljoonaa euroa lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmämme mukaisesti. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 3500 euroa jokaiselle UPM:läiselle.

Taloudelliseen asemaamme ja tulevaan rahavirtaan luottaen UPM:n hallitus on tänään ehdottanut yhtiökokoukselle 1,30 (1,30) euron osakekohtaista osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021 ja myös vuodesta 2022 odotetaan tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

Vuoden 2022 näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät pandemiaan, maailmantalouden elpymisen jatkumiseen, poikkeukselliseen energiamarkkinatilanteeseen, tiukkoihin raaka-aineiden toimitusketjuihin ja työmarkkinaneuvotteluihin Suomessa.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna 2022. Vuoden alussa tuotantoon ja tulokseen vaikuttaa lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa.

Monien UPM:n tuotteiden, erityisesti graafisten ja erikoispaperien, myyntihintojen odotetaan nousevan vuoden 2022 alussa. Sellun ja energian myyntihintojen arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuoden alkupuolella.

Useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan tai pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla.

Kutsu UPM:n vuoden 2021 tilinpäätöksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat seurata kaikki UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksiä voivat esittää vain puhelinkonferenssiin osallistuvat. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: Financial Statement Release for the Year 2021
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 84713778#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Koronapandemian vuoksi UPM:n pääkonttorissa ei järjestetä mediatilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Pesonen esittelee tulosta medialle suomenkielisessä verkkolähetyksessä klo 14.45. Ilmoittautuminen verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2020 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 36–37 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 129–133.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils