UPM mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä jo 10 vuotta peräkkäin

Sijoittajauutinen 15.11.2021 9.00 EET

UPM on listattu Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2021–2022 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana. DJSI-indeksi arvioi maailmanlaajuisesti yrityksien taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta.

”Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että päämäärätietoinen vastuullisuustyömme on saanut tunnustusta ja olemme olleet mukana tässä indeksissä jo kokonaisen vuosikymmenen ajan”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

“Onnittelemme UPM:ää erinomaisesta sijoituksesta DJSI World & Europe -indekseissä, mikä kertoo, että olette teollisuudenalanne johtava vastuullisuustoimija. Vuoden 2021 yritysvastuuarviointiin osallistui ennätysmäärä yrityksiä. Se kertoo siitä, että yhä useammat yritykset haluavat kertoa avoimesti kestävää kehitystä edistävistä toimistaan”, Manjit Jus, Global Head of ESG Research, S&P Global sanoo.

”Näin COP26-ilmastokokouksen jälkeen emme voi riittävästi painottaa fossiilisten raaka-aineiden ja energian käytön vähentämisen merkitystä. Maailma tarvitsee uusiutuvia, kestävät kuluttajavalinnat mahdollistavia ratkaisuja”, Lundgren jatkaa.

UPM:n ilmastoteot perustuvat merkittävään CO2-päästöjen vähentämiseen, kestävään metsänhoitoon ja ilmastopositiivisten tuotteiden kehittämiseen. Nämä toimet tukevat YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitetta sekä The Climate Pledge -aloitetta, joihin yhtiö on sitoutunut.

Lue lisää S&P Global -verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi
Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils