UPM puolivuosikatsaus 2021: Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun

Pörssitiedote 22.7.2021 9.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Puolivuosikatsaus)                22.7.2021 klo 9.30

UPM puolivuosikatsaus 2021:
Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun

Q2 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 (Q2 2020: 2 077) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % ja oli 307 (203) miljoonaa euroa eli 12,9 % (9,8 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 (156) miljoonaan euroon
 • UPM:n tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät raaka-ainehintojen nousun vaikutuksen
 • Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden ansiosta kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä
 • UPM sopi Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynnistä Isossa-Britanniassa

H1 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 6 % ja oli 4 618 (H1 2020: 4 364) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 22 % ja oli 586 (482) miljoonaa euroa, mikä oli 12,7 % (11,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 526 (293) miljoonaa euroa
 • Strategiset kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa
 • Nettovelka nousi 750 (301) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,49 (0,19)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa kesäkuun lopussa
 • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
 • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

 Q2/2021Q2/2020Q1/2021Q1–Q2/2021Q1–Q2/2020Q1–Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa2 384  2 077  2 234  4 618  4 364  8 580  
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa426  320  389  816  719  1 442  
% liikevaihdosta17,9  15,4  17,4  17,7  16,5  16,8  
Liikevoitto, milj. euroa304  148  279  583  391  761  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa307  203  279  586  482  948  
% liikevaihdosta12,9  9,8  12,5  12,7  11,0  11,1  
Voitto ennen veroja, milj. euroa298  138  272  570  378  737  
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa301  193  272  573  469  924  
Kauden voitto, milj. euroa243  103  227  470  295  568  
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa246  157  228  473  388  737  
Tulos per osake (EPS), euroa0,45  0,19  0,42  0,87  0,55  1,05  
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,45  0,29  0,42  0,87  0,72  1,37  
Oman pääoman tuotto (ROE), %10,3  4,3  9,7  9,8  6,0  5,8  
Vertailukelpoinen ROE, %10,4  6,6  9,7  9,9  7,9  7,5  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %10,1  5,4  9,5  9,8  7,2  6,7  
Vertailukelpoinen ROCE, %10,2  7,5  9,5  9,9  8,8  8,3  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa308  156  217  526  293  1 005  
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa0,58  0,29  0,41  0,99  0,55  1,89  
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,62  17,50  17,06  17,62  17,50  17,53  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa12 226  10 767  11 933  12 226  10 767  11 555  
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa750  301  83  750  301  56  
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)0,49  0,19  0,06  0,49  0,19  0,04  
Henkilöstö kauden lopussa17 874  19 029  17 670  17 874  19 029  18 014  


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“UPM:n toinen vuosineljännes oli erittäin hyvä, ja tuloksen nopea elpyminen jatkui. Tuotteidemme kysyntä oli vahva poikkeuksellisessa markkinaympäristössä, ja pääsääntöisesti myyntihinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Kun samaan aikaan kasvuhankkeemme etenivät aikataulussa ja budjetissa, lähtökohtamme tulevaisuuteen on erinomainen.

Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % viime vuoden sulkutoimien sävyttämästä vertailuneljänneksestä ja oli 307 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 miljoonaan euroon. Nettovelka oli kesäkuun lopussa 750 miljoonaa euroa. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa.

Eniten tulostaan paransi UPM Biorefining sellun ja sahatavaran hintojen jyrkän nousun ansiosta. Liiketoiminta-alueen tulos oli kaikkien aikojen paras toisella neljänneksellä. Tuloksentekoa jarruttivat suunniteltu kunnossapitoseisokki Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa sekä tulipalosta aiheutunut seisokki Lappeenrannan biojalostamolla.

UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin markkinat olivat edelleen vahvat. Liiketoimintojen hyvää kannattavuutta tukivat kuluttajakäyttäytymisessä, verkkokaupassa ja päivittäistavarakaupassa jatkuneet trendit. Tarramateriaalit ja erikoispaperit tuovat lähes kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. UPM Raflatacin osavuositulos oli jälleen erinomainen tuotantokustannuksiin kohdistuvista kovista paineista huolimatta. Mainio tulos ei ole vain vahvan markkinakysynnän seurausta vaan myös marginaalien ja tuotevalikoiman joustavan hallinnan sekä jatkuvien tehokkuustoimien ansiota.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa kasvoi 28 % sulkutoimenpiteitä sisältäneestä viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Hyvän kysynnän ja viime vuonna toteutettujen oikea-aikaisten tehostamistoimien ansiosta paperikoneiden käyttöaste oli hyvä. UPM Communication Papersin neljännes oli kannattavuudeltaan hyvin haastava, koska tuotantopanosten hinnat nousivat nopeasti, ja sanoma- ja aikakauslehtipaperien markkinahinnat perustuivat tammikuussa tehtyihin sopimuksiin. UPM Shottonin paperitehtaan myynnistä ilmoitettiin toukokuussa, ja kauppa saadaan päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä.

UPM Energyn markkina jatkui hyvänä, ja kannattavuus parani sähkön hintojen noustua. Vesivoiman tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla, mutta Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokki vähensi ydinvoiman tuotantoa. Olkiluoto 3 -projekti on loppusuoralla, ja reaktori kytketään valtakunnan verkkoon koekäyttöä varten vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olkiluoto 3 lisää merkittävästi CO2-vapaan sähkön tarjontaa Suomen markkinoilla.

UPM Plywoodin kannattavuus koheni pääasiassa korkeampien toimitusmäärien ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden ansiosta. Vanerin kysyntä jatkui vahvana rakentamisen loppukäytöissä ja parani teollisissa sovelluksissa.

UPM:n kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 5 000 työntekijää. Paso de los Torosissa rakentaminen edistyy hyvin kaikissa keskeisissä kohteissa, ja Montevideon satamaterminaali alkaa valmistua. Leunassa Saksassa investointi biokemikaaleihin etenee hyvin sekä rakennustyömaalla että liiketoiminnan valmisteluissa.

UPM on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja globaaliin ilmastohaasteeseen. Tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on fossiilisen energian ja raaka-aineiden käytön vähentäminen. Vaikutamme osaltamme kestävällä metsänhoidolla ja kehittämällä ilmastopositiivisia tuotteita, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman kulutuksen. Olemme myös sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 65 % vuoteen 2030 mennessä eli EU:n tavoitteita nopeammin. Teollisen mittakaavan biokemikaali- ja biopolttoainehankkeemme ovat konkreettisia esimerkkejä pyrkimyksestä luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla hinnat ja kysyntä nousivat. Olen vakuuttunut, että Biofore-strategiamme luo pitkän aikavälin arvoa maailmassa, jossa niin kuluttajat, yritykset kuin valtiotkin etsivät aktiivisesti kestäviä ratkaisuja."

Näkymät vuodelle 2021

Maailmantalous on alkanut toipua vuoden 2020 aikana koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on ollut Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Monien UPM:n tuotteiden myyntihintojen, mukaan lukien graafisten paperien hinnat Euroopassa, arvioidaan nousevan vuoden 2021 toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja toisella vuosipuoliskolla niiden arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden 2021 alkupuoliskoon sekä nousevan selvästi koko vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Kutsu puolivuosikatsauksen 2021 webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. Puolivuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat kaikki seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–June 2021
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 50454795#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.30 toimitusjohtaja Pesonen esittelee puolivuosikatsausta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Koronapandemian vuoksi paikan päälle UPM:n pääkonttoriin otetaan rajoitetusti vain median edustajia. Muita pyydämme seuraamaan tilaisuutta verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen pääkonttorin tilaisuuteen ja verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2020 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 36–37 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 129–133.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils