UPM osavuosikatsaus Q1 2021: Markkinoiden käänne ja tehokkuuden parantaminen vahvistavat UPM:n tulosta – kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti

Pörssitiedote 27.4.2021 9.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj                        Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                28.1.2021 klo 09.45 EET

UPM osavuosikatsaus Q1 2021:
Markkinoiden käänne ja tehokkuuden parantaminen vahvistavat UPM:n tulosta – kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti

Q1 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 2 % ja oli 2 234 (Q1 2020: 2 287) miljoonaa euroa alentuneiden graafisten paperien hintojen ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten seurauksena
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla 279 (279) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,2%) liikevaihdosta
  • Sellun kysyntä jatkui hyvänä ja sellun hinnat nousivat nopeasti. Vahva markkinatilanne jatkui tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja sähkömarkkinoilla
  • Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden seurauksena kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 217 (137) miljoonaan euroon
  • Yhtiön taloudellinen asema jatkuu vahvana. Nettovelka oli 83 (-405) miljoonaa euroa ja rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 3,2 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa
  • Maaliskuussa UPM laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelka-kirjalainaohjelman alla
  • Kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa
  • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
  • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

 Q1/2021Q1/2020Q4/2020Q1–Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa2 234  2 287  2 188  8 580  
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa389  398  392  1 442  
% liikevaihdosta17,4  17,4  17,9  16,8  
Liikevoitto, milj. euroa279  243  253  761  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa279  279  252  948  
% liikevaihdosta12,5  12,2  11,5  11,1  
Voitto ennen veroja, milj. euroa272  240  250  737  
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa272  276  248  924  
Kauden voitto, milj. euroa227  192  190  568  
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa228  231  191  737  
Tulos per osake (EPS), euroa0,42  0,36  0,35  1,05  
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,42  0,43  0,35  1,37  
Oman pääoman tuotto (ROE), %9,7  7,7  8,0  5,8  
Vertailukelpoinen ROE, %9,7  9,3  8,0  7,5  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %9,5  8,9  9,1  6,7  
Vertailukelpoinen ROCE, %9,5  10,2  9,1  8,3  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa217  137  347  1 005  
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa0,41  0,26  0,65  1,89  
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,06  17,90  17,53  17,53  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa11 933  11 009  11 555  11 555  
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa83  -405  56  56  
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)0,06  -0,23  0,04  0,04  
Henkilöstö kauden lopussa17 670  18 573  18 014  18 014  


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1 tulosta:

“UPM lähti vuoteen hyvin valmistautuneena markkinoiden käänteeseen, ja se näkyy selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Viime vuonna tekemämme oikea-aikaiset toimenpiteet ovat auttaneet meidät hyvään vauhtiin maailmantalouden nyt elpyessä.

Lähes kaikkien UPM:n tuotteiden kysyntä oli alkuvuonna hyvää. Sellun hinnat nousivat nopeasti, ja UPM Raflatacin, UPM Specialty Papersin ja UPM Energyn tuloskunto jatkui vahvana. Lisäksi UPM Communications Papers saavutti tyydyttävän tuloksen vaikeassa markkinaympäristössä. Tuloksemme nousi pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja yhtiön kasvuhankkeet etenivät aikataulussa ja budjetissa. Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle.

Liikevaihto laski 2 % ja oli 2 234 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 279 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vastaavalla neljänneksellä vuosi sitten ja korkeampi kuin kolmella edeltävällä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta nousi 217 miljoonaan euroon. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä vuosineljänneksen lopussa nettovelka oli 83 miljoonaa euroa sekä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit 3,2 miljardia euroa.

UPM Biorefining paransi tulosta eniten. Sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden kysyntä oli hyvää, ja sellun hinnat nousivat ennakoitua nopeammin. Tarramateriaalien ja erikoispaperien markkinat jatkuivat vahvoina. Kuluttajakysynnän muutokset sekä verkkokaupan ja päivittäiskaupan kasvu, joita pandemia on kiihdyttänyt, siivittivät UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin jälleen erinomaisiin tuloksiin. UPM Raflatacin vuosineljännes oli kaikkien aikojen paras.

Graafisten paperien kysyntä ja hinnat laskivat odotetusti vertailuajanjaksoihin nähden. Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta UPM Communication Papers teki selvästi voitollisen liiketuloksen. Tulokseen vaikuttivat tehokas toiminta, paperikoneiden tyydyttävä käyttöaste ja kaupallinen onnistuminen. Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman viime vuonna tehtyjä oikea-aikaisia toimenpiteitä.

UPM Energyn kannattavuus jatkui erinomaisena. Sähkön myyntihinnat olivat selvästi korkeammat kuin vertailuneljänneksillä, ja UPM onnistui tuotannon optimoinnissa vaihtelevilla markkinoilla. Vesivoiman tuotantomäärät laskivat mutta jatkuivat hyvällä tasolla.

UPM Plywood tekee tasaista tulosta. Kysyntä oli edelleen hyvää rakentamisen loppukäyttökohteissa. Kysyntä piristyi teollisissa loppukäytöissä kuten jakelukaupassa ja kulkuneuvojen lattioissa.

Maailmantalous elpyy Kiinan vetämänä. Liiketoiminnan vilkastuminen lisää monien tuotteidemme kysyntää mutta nostaa myös hyödykkeiden ja raaka-aineiden hintoja. Tavoitteemme on hyödyntää piristyvien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaalla marginaalien hallinnalla sekä tuote- ja markkinatarjontamme optimoinnilla. Jatkamme myös kaikissa liiketoiminnoissamme ja funktioissamme toimenpiteitä, joilla vastaamme kustannusten nousupaineisiin ja huolehdimme kustannustehokkuudesta. Uskon UPM:n toimintamallin jälleen auttavan liiketoimintojemme ohjaamisessa nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

UPM:n uudistuminen on hyvin innostavassa ja intensiivisessä vaiheessa. Olen ylpeä molemmista strategisista kasvuhankkeistamme, jotka edistyvät aikataulussa ja budjetissa näinä poikkeuksellisina aikoina. Uruguayssa Paso de los Torosin ja Montevideon rakennustyömailla on nyt 4 000 työntekijää, ja määrä nousee tämän vuoden kuluessa 6 000 työntekijään. UPM:llä on käytössä tiukkoja varotoimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan työntekijöitä pandemialta ja varmistamaan strategisesti tärkeän hankkeen eteneminen. Saksan Leunassa biokemikaali-investointi etenee täyttä vauhtia niin rakentamisen, liiketoimintaan valmistautumisen kuin konkreettisten asiakkuuksienkin suhteen.

Tammikuussa ilmoitimme uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen aloittamisesta. Jalostamo tuottaisi 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita vuodessa. Arvioimme pääasiassa kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa: Kotka Suomessa ja Rotterdam Hollannissa. Perussuunnitteluvaiheen on arvioitu kestävän vähintään 12 kuukautta ennen kuin tavanomainen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessi voi alkaa.

Tavoitteemme ovat korkealla kehittäessämme liiketoimintamahdollisuuksia, joilla hillitsemme ilmastonmuutosta. Pyrimme innovoimaan ilmastopositiivisia tuotteita, joiden avulla asiakkaamme ja kuluttajat voivat tehdä vastuullisempia valintoja. Kasvusuunnitelmamme biokemikaaleissa ja biopolttoaineissa ovat tästä näkyvä esimerkki, ja ne ovat todellisuutta jo tänään. Meillä on myös kunnianhimoiset pitkän aikavälin ilmastotavoitteet, joihin sisältyy merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme The Climate Pledge -sitoumuksen, jossa pyrkimyksenä on saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet 10 vuotta etuajassa. Olemme myös sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Aiomme jatkossakin osoittaa kaikessa toiminnassamme pyrkimyksemme kestävään kasvuun ja pitkän aikavälin arvonluontiin. Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta."

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Sellun kysyntä on jatkunut hyvänä, ja sellun hinnat ovat nousseet nopeasti. Samaan aikaan vahva markkinatilanne on jatkunut tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja energiassa. Graafisten paperien kysyntä ja hinnoittelu on toteutunut odotetusti laskien vertailukausilta.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla että koko vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 vastaaviin ajanjaksoihin.

Kutsu Q1 2021 osavuosikatsauksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat seurata kaikki UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksiä voivat esittää vain puhelinkonferenssiin osallistuvat. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–March 2021
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 15323164#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.30 toimitusjohtaja Pesonen esittelee Q1 tulosta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Koronapandemian vuoksi paikan päälle UPM:n pääkonttoriin otetaan rajoitetusti vain median edustajia. Muita pyydämme seuraamaan tilaisuutta verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen pääkonttorin tilaisuuteen ja verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2020 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 36–37 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 129–133.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils