UPM metsä- ja paperiteollisuuden vastuullisin toimija Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä

Sijoittajauutinen 16.11.2020 9.00 EET

UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuuden johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2020–2021.

”Väestönkasvu, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus edellyttävät yrityksiltä aktiivisia toimia. UPM:n Biofore-strategian ytimessä on vaihtoehtojen löytäminen fossiilisille materiaaleille ja globaaleihin haasteisiin vastaaminen”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

”Vuonna 2020 olemme ottaneet merkittäviä askelia vastuullisuustyössämme. Tammikuussa sitouduimme yhtenä maailman ensimmäisistä metsäteollisuusyrityksistä YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuviin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Lisäksi olemme rakentaneet vihreän rahoituksen viitekehyksen ja integroineet kestävään metsänhoitoon, päästövähennyksiin ja innovatiivisiin biotalouden tuotteisiin linkittyvät vastuullisuustavoitteemme yhtiön pitkän aikavälin rahoitukseen”, Sami Lundgren jatkaa.

“Onnittelemme UPM:ää erinomaisesta sijoituksesta DJSI World & Europe -indekseissä: olette teollisuutenne johtava vastuullisuustoimija. Vuoden 2020 yritysvastuuarviointiin osallistui ennätysmäärä yrityksiä, ja arviointimme oli entistäkin tiukempi. Sitoutumisenne ihmisiin ja ympäristöön erottaa teidät muista teollisuutenne toimijoista”, Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data, S&P Global sanoo.

”UPM:llä on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joiden saavuttamiseksi olemme tehneet kovasti töitä. Olemme erittäin ylpeitä saamastamme tunnustuksesta”, Sami Lundgren päättää.

Lue lisää täältä.

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910


UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils