UPM:n investointi Saksassa vähentää kustannuksia ja päästöjä sekä mahdollistaa entistä joustavamman osallistumisen sähkömarkkinoille

Sijoittajauutinen 24.10.2019 12.15 EEST

UPM vahvistaa kustannuskilpailukykyään ja vähentää hiilidioksidipäästöjään viidellä prosentilla investoimalla lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokseen (CHP). Nordlandin paperitehtaalla Saksan Dörpenissä. Uusi laitos edistää Saksan Energiewende-energiamuutosta tukemalla julkisen sähköjärjestelmän vakautta.

Suuruudeltaan 95 miljoonan euron investointi uuteen, erittäin tehokkaaseen 80 MW:n kaasuvoimalaan on taloudellisesti houkutteleva ja parantaa UPM:n ympäristösuorituskykyä entisestään. Investointi maksaa itsensä takaisin kolmessa vuodessa. Laitos on tarkoitus kytkeä sähköverkkoon vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, ja se kattaa tehtaan lämmöntarpeen ja edistää aktiivista osallistumista Saksan sähkömarkkinoille, jotka ovat entistä volatiilimmat sääriippuvaisen kapasiteetin lisääntyessä.

Investointi tuo 10 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta 2023 alkaen. Investoinnin arvioidaan pienentävän UPM:n CO2-jalanjälkeä 300 000 tonnilla (Scope 2). UPM on jo osoittanut konseptin toimivuuden Schongaun tehtaalla Baijerissa, Saksassa.

Investointi tukee hiilivoimasta luopumista Saksassa ja on linjassa Saksan hallituksen tavoitteen kanssa, jonka mukaan uusiutuvan energian osuuden sähkönkulutuksesta on oltava 65 % vuoteen 2030 mennessä. Laitos rakennetaan Saksan CHP-asetuksen puitteissa.

”Investointi takaa vakaan ja taloudellisesti ennustettavan sähkön ja lämmön tuotannon, mikä vahvistaa merkittävästi UPM Nordlandin neljän paino- ja erikoispapereita valmistavan paperikoneen kilpailukykyä. CHP-laitoksen joustava tuotantokapasiteetti tukee koko sähköjärjestelmän vakautta ja jatkuvasti lisääntyvän uusiutuvan sähköntuotannon integrointia. Energiaintensiivisen teollisuuden toimijana pyrimme aktiivisesti pienentämään saksalaisen energiajärjestelmän hiilijalanjälkeä”, toteaa UPM Communication Papersin liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

Lisätietoja antaa:
Winfried Schaur, liiketoiminta-alueen johtaja, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle täyttäen samalla vaativimmat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää UPM Communication Papersista ja sen tuotteista osoitteessa: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papers: Twitter  | LinkedIn