UPM aikoo vähentää päällystämättömän paperin tuotantokapasiteettia varmistaakseen kilpailukykynsä Euroopassa

Sijoittajauutinen 10.9.2019 11.35 EEST

UPM suunnittelee sulkevansa pysyvästi SC-paperikoneen Raumalla ja myyvänsä Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Grand-Couronnessa, Ranskassa. Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnilla ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnilla.

UPM on sitoutunut kannattavuuden ylläpitämiseen ja sopeuttaa aktiivisesti tuotantokapasiteettiaan graafisen paperin kysynnän rakenteellisen laskun mukaisesti. Mainitut paperikoneet ovat tuotesegmenteissään kustannuskilpailukyvyltään UPM:n heikoimpia . Suunnitellut toimenpiteet edistävät yhtiön kokonaiskilpailukykyä ja liiketoiminnan tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä.

UPM Rauman PK2 on suunniteltu suljettavaksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat tänään. Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto jatkuu Raumalla normaalisti. Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 henkilöä.

Yhtiö käynnistää UPM Chapellen tehtaan myynnistä tarjousprosessin. Myyntiprosessi ei vaikuta toimituksiin asiakkaille. Jos UPM ei saa varteenotettavaa tarjousta vuoden 2020 tammikuun puoliväliin mennessä, prosessi tehtaan mahdollista sulkemista varten alkaa samalla, kun potentiaalisen ostajan etsiminen jatkuu. Tavoitteena on saattaa nämä prosessit päätökseen vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Chapellen tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 236 henkilöä.

”Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa on laskenut rakenteellisesti yli 10 vuotta. Tänä vuonna negatiivinen talouskehitys on korostanut laskua. Tänään julkaistut suunnitelmat ovat näin ollen tarpeellisia jäljelle jääneiden päällystämättömien sanoma- ja aikakauslehtipaperituotteiden tuotannon kannattavuuden varmistamiseksi. Ne tukevat sitoutumistamme pysyä graafisen paperin tuotannossa tehokkaana ja luotettavana kumppanina asiakkaillemme myös pitkällä aikavälillä”, sanoo UPM Communication Papersin liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur. 

”Tänään julkaistut suunnitelmat johtavat kapasiteetin tehokkaampaan hyödyntämiseen ja auttavat meitä parantamaan kokonaiskustannusrakennettamme ja kilpailukykyämme. Nämä suunnitelmat vaikuttavat sitoutuneeseen henkilöstöömme, ja pyrimme ottamaan heidän intressinsä huomioon sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Kunnioitamme luonnollisesti asiakkaillemme tekemiämme sitoumuksia koko prosessin ajan”, sanoo UPM Communication Papersin sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperitoimintojen johtaja Anu Ahola.

UPM:n suunnitelmissa on myös perustaa Puolan Wrocławiin uusi palvelukeskus, johon yhdistetään erilaisia palveluita asiakkaille ja toimittajille sekä niihin liittyviä talouspalveluita. Tämä vaikuttaa yhteensä 168 työpaikkaan 11 eri toimipisteessä. Suunnitelmien mukaan uuden liiketoimintapalvelukeskuksen ensimmäiset käyttäjät ovat UPM:n taloushallinto, UPM Communication Papers ja UPM Raflatac. Tehtävien siirto toteutetaan vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen mennessä.

UPM kirjaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina 33 miljoonaa euroa (19 miljoonaa euroa kassavirtavaikutusta ja 14 miljoonaa euroa poistoja). Kulut muodostuvat pääosin Rauman PK2:n suunniteltuun sulkemiseen liittyen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Lisätietoja:

UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 310 9225, paperinfo@upm.com

Tehtaiden paikalliset yhteyshenkilöt:

Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM Rauma, puh. +358 40 1865995

Tehtaanjohtaja Jean Kubiac, UPM Chapelle, puh. +34 6 14 88 85 77 tai +34 6 63 67 75 11

UPM, Mediasuhteet
ma–pe 9.00–16.00
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Chapelle

UPM Chapelle valmistaa sanomalehtipapereita 240 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Grand Couronnessa Ranskassa sijaitsevassa tehtaassa on yksi paperikone ja 236 työntekijää.

UPM Rauma
UPM Rauma valmistaa päällystettyjä ja päällystämättömiä painopapereita 935 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Raumalla sijaitsevassa tehtaassa on kolme paperikonetta ja 601 työntekijää.

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja tarjoten laajan paperivalikoiman sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle ja täyttävät samalla vaativat ympäristöllisen ja sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää UPM Communication Papersista ja sen tuotteista osoitteessa www.upmpaper.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ympäri maailmaa ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils