Henkilöstöneuvottelut UPM Plattlingin tehtaalla päättyivät

Sijoittajauutinen 24.6.2019 11.00 EEST

UPM on päättänyt sulkea pysyvästi paperikone 10 UPM Plattlingin tehtaalla Saksassa. Sulkemisen tavoitteena on parantaa liiketoiminnan kustannuskilpailukykyä ja vähentää noin 155 000 tonnia päällystetyn paperin kapasiteettia Euroopassa. Suunnitelma sulkemisesta julkistettiin huhtikuussa 2019.

Henkilöstöneuvottelut käytiin paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja ovat nyt päättyneet. Päätös koskee 155 henkilöä ja Plattlingin paperikone 10 suljetaan pysyvästi heinäkuun 2019 puoliväliin mennessä. Paperintuotanto jatkuu Plattlingin tehtaan jäljelle jäävillä paperikoneilla. 

"Viime viikot eivät ole olleet helppoja Plattlingin tehtaan henkilöstölle. Siksi olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet päätökseen rakentavat ja oikeudenmukaiset yhteistoimintaneuvottelut, jotka auttavat vähentämään sulkemisen vaikutuksia. Pahoittelemme tätä päätöstä, mutta olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että se tukee sekä UPM Communication Papersin että Plattlingin jäljellä olevien paperikoneiden kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Tehtaan henkilöstön toiminta ja sitoutuminen on ollut prosessin aikana esimerkillistä", sanoo Magazines, Merchants & Office -yksikön johtaja Ruud van den Berg.

Lisätietoja antaa:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. 0204 15 0491, paperinfo@upm.com

Tehtaalla lisätietoja antaa:
Mika Kämpe, tehtaanjohtaja, UPM Plattling, puh. +49 9931 89606502

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Plattling
UPM Plattling valmistaa graafisia papereita. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 785 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Baijerissa, Saksassa ja työllistää noin 590 henkilöä.

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils