Yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa

Sijoittajauutinen 6.7.2018 11.00 EEST

(UPM, Helsinki, 06.07.2018 klo 10.00 EET) - UPM on tänään julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme) laajempana kuin koskaan aikaisemmin. Yhtiö on jo vuosien ajan raportoinut ympäristövaikutuksistaan Euroopan yksiköissä, Kiinassa ja Uruguayssa, mutta nyt selonteot avaavat kattavasti myös yhtiön paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

UPM:n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja Gabriele Wende sanoo, että ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. "Tehdas on joka päivä läsnä ihmisten arjessa, joten ei ole yhdentekevää mitä siellä tapahtuu. Siksi haluammekin tarjota varmennettua, konkreettista tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa. Ja tieto pitää olla saatavilla helposti", Wende perustelee.

"UPM:n uusi tapa raportoida yhteiskunnallisia asioita ympäristövaikutusten ohella kertoo yhtiön vahvasta sitoutumisesta läpinäkyvyyteen, mikä on myös EMAS-organisaatioiden tavoite", sanoo Kestutis Sadauskas, Director for the Green Economy, the European Commission's Directorate General for the Environment. "Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia. Selonteot tarjoavat paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille luotettavaa tietoa siitä, miten yhtiö edistää kestävää kehitystä. Kannustamme muitakin yrityksiä kehittämään raportointiaan tähän suuntaan", Sadauskas sanoo.

Matemaattinen malli kulutusvaikutuksista

Laajennetun EMAS-raportoinnin kehittämisessä hyödynnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.
Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.
"Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja", Ali-Yrkkö kertoo.

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kuuluvat oleellisesti mm. yritystoiminnasta syntyneet paikalliset verotulot sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Näistä ja monista muista yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista voit lukea lisää:

www.upmbiofore.fi
www.upm.fi > Vastuullisuus

Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön ympäristöselonteko on hyväksytty.

Lisätietoja antaa:
Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040-5800 910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore