UPM Paper ENA suunnittelee graafisen paperin kapasiteetin leikkauksia ja toimintojen optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi

Sijoittajauutinen 24.10.2017 17.00 EEST

(UPM, Helsinki, 24.10.2017 klo 16.00 EET) - Graafisten papereiden globaalista markkinatilanteesta johtuen, UPM Paper ENA suunnittelee toimenpiteitä, joilla se ylläpitää kilpailukykyään ja asemaansa alan johtavana toimijana. Suunnitelmiin kuuluu: 

  • toimintojen optimointi Euroopan suurimmalla hienopaperitehtaalla, UPM Nordland Papierissa sekä UPM NorService-yksikössä Dörpenissä, Saksassa. Sisäisten prosessien keventämisellä ja automaatioinvestoinneilla haetaan leikkauksia kiinteisiin kustannuksiin.
     
  • paperikone 5:n pysyvä sulkeminen UPM Blandinin tehtaalla Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Tämä vähentäisi tehtaan vuosittaista päällystetyn aikakauslehtipaperin kapasiteettia noin 128 000 tonnilla. Suunnitelman taustalla on Pohjois-Amerikan paperimarkkinan ylikapasiteetti. Sulkemisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Paperintuotanto jatkuisi Blandinin tehtaan paperikone 6:lla.

             
Suunnitelman arvioidaan vaikuttavan yhteensä 223 tehtävään Nordlandin tehtaalla ja NorService-yksikössä Dörpenissä. Blandinissä suunnitelman arvioidaan vaikuttavan 150 tehtävään. Työsuhdeasioiden käsittely alkaa Blandinissä välittömästi liittovaltion ja osavaltion lakien mukaisesti. Dörpenissä henkilöstöneuvottelut alkavat marraskuussa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

UPM kirjaa noin 35 miljoonan euron kulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2017 viimeisen neljänneksen tulokseen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

"Graafisten papereiden kysyntä on laskenut viime vuosina, ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta työntekijämme ovat aina tehneet parhaansa, ja olemme pahoillamme suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista Dörpenin ja Blandinin henkilöstöön. Meidän täytyy kuitenkin sopeuttaa kapasiteettimme vastaamaan tulevaa asiakaskysyntää ja parantaa jatkuvasti toimintaamme turvataksemme UPM Paper ENA:n menestyksen pitkällä tähtäimellä", sanoo Winfried Schaur, johtaja, UPM Paper ENA.

"UPM Paper ENA on sitoutunut johtamaan liiketoimintaa kestävästi, ja niin ollen työntekijöidemme ja asiakkaidemme etu on ollut keskeisessä roolissa suunnitelmia tehtäessä. Olemme sitoutuneet käymään reilut keskustelut henkilöstön edustajien kanssa. Samaan aikaan jatkamme korkealaatuisten tuotteiden toimituksia ja palvelemme asiakkaitamme täydellä teholla", sanoo Ruud van den Berg, johtaja, Magazines, Merchants & Office -yksikkö, UPM Paper ENA.

Lisätietoja antavat:
UPM Paper ENA, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Paikallisia lisätietoja antavat:
Klaus Reimann, tehtaanjohtaja, UPM Nordland Papier, puh. +49 4963 401 2117
Joe Maher, tehtaanjohtaja, UPM Blandin (yhteydenotot Marsha Miller, viestintä), puh. +1 218 327 5207

UPM, Mediasuhteet
Ma-pe klo 9.00-16.00
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Nordland Papier valmistaa päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia (WFC ja WFU). Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 1 400 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Pohjois-Saksassa ja työllistää noin 1 600 henkilöä.

UPM Blandin valmistaa kevyesti päällystettyä aikakauslehti- ja luettelopaperia. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 370 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Minnesotassa, Pohjois-Amerikassa ja työllistää noin 400 henkilöä.

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA:n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Paper ENA:aa Twitter

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi