UPMCommunication Papers
Artikkeli | 12/10/2020 10:48:52

Vastuullisuus keskiössä hankintaketjussa

UPM:llä on yli 50 tuotantolaitosta 12 maassa ja yhtiö pyrkii noudattamaan vastuullisen hankinnan perusperiaatteita samalla tavalla kaikkialla. Globaalissa toimitusketjussa ei ole mahdollista tavoitella täydellisyyttä, siksi yhtiö pyrkii oppimaan ja parantamaan toimintaansa yhdessä toimittajiensa kanssa.

Vastuullisen hankinnan keskiössä on lakien, asetusten ja viranomaismääräysten noudattaminen. Osana hankintasopimusta tulee lisäksi huolehtia, että muun muassa ihmisoikeusasiat, työ- ja tuoteturvallisuus, ympäristöön sekä korruptioon ja lahjontaan liittyvät seikat ovat UPM:n edellyttämällä tasolla.

Pelkkä sopimus ja sen yhteydessä allekirjoitettu kolmansia osapuolia koskeva toimintaohje eivät kuitenkaan välttämättä takaa, että sopimuksessa luetellut asiat toteutuvat käytännössä. Osana sopimusta tehdään myös riskiarvio, jossa selvitetään muun muassa sopimuskumppanin maan demokratiakehitys ja ihmisoikeustilanne, itse tuotteen valmistamiseen liittyviä turvallisuusriskejä sekä toimittajan omaa toimintaa ja hankintaketjun laajuutta.

imageo1ptf.png

Kysely kartoitti kuljettajien työolosuhteita  

UPM valvoo ja auditoi alihankkijoitaan säännöllisesti varmistaakseen, että sovituista normeista pidetään kiinni. Yksi esimerkki tästä on helmikuussa 2020 UPM Schongaussa Saksassa raskaan liikenteen kuljettajille järjestetty työolosuhteita koskeva vapaaehtoinen kysely. Yhdeksällä kielellä toteutettu kysely esitettiin kaikille tehtaalle saapuville kuljettajille yhden päivän aikana.

Vesa Mannola, VP, Logistics Distribution, Supply Chain, kertoo kyselyn pyrkineen saamaan konkreettista kuvaa kuljettajien arjesta.

”Meille on tärkeää, että kuljetusketjussa työskentelevät ihmiset ovat tyytyväisiä ja tekevät työtään hyvissä, turvallisissa olosuhteissa”, hän sanoo. ”Toki lainsäädäntö pitää siitä osaltaan huolen, mutta me halusimme mennä vielä pidemmälle ja kuulla asioista heiltä itseltään.”

Tulokset ilahduttivat Mannolaa. Noin kaksi kolmasosaa kuljettajista vastasi kyselyyn, mikä on hänen mielestään varsin korkea vastausprosentti. Vastaajista 65 prosenttia ilmoitti olevansa joko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen työolosuhteisiinsa.

Mannola huomauttaa, että esimerkiksi työaika ei noussut suurena huolenaiheena esiin kuljettajilta, vaikka vastanneista joka neljännellä viikkotyöaika venyy joskus yli 49 tuntiseksi. Huolina esille nousivat liikenneturvallisuus, pitkät odotusajat sekä lastauksessa että toimituksissa sekä moottoriteiden lepopaikkojen ruuhkaisuus.

”Kyse oli lopulta aika yksinkertaisista perusasioista”, Mannola toteaa. ”Vaikka otos olikin vain yhdeltä tehtaalta yhden päivän aikana, se kuitenkin antaa tilanteesta jonkinlaista käsitystä.”

Vastaavia kyselyitä oli suunniteltu myös muun muassa Rostockiin ja Antwerpeniin vielä loppuvuodelle, mutta esteeksi muodostui koronaviruspandemia. Mannolan mukaan kyselyitä jatketaan tilanteen niin salliessa.

”Seuraavalla kyselykierroksella voimme myös täsmentää muutamia kysymyksiä ja saada vielä tarkempia vastauksia.”

UPM_20200218-IMG_9342.jpg

Apua, tukea ja koulutusta alihankkijoille

UPM myös kouluttaa ja ohjeistaa alihankkijoitaan. Räikeissä rikkomustapauksissa yhteistyö loppuu välittömästi, mutta lievissä tapauksissa yhtiö tekee yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi. Nopea reagointi havaittuihin puutteisiin ja väärinkäytöksiin sekä toiminnan jatkuva parantaminen ovat avainroolissa.

Kukin toimija on osa laajempaa liiketoimintaa. Jos yksittäinen toimija haluaa menestyä, vastuullisuuteen liittyvät asiat kannattaa ottaa vakavasti. Sen kautta saattaa avautua myös uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.