UPMCommunication Papers
Artikkeli | 12/16/2020 12:29:24 | 6 min Lukuaika

Ratkaisuja rullakääreiden muovihaasteeseen

Kun tarkoituksena on suojata tuote kosteudelta, muovi on pakkausmateriaalina vertaansa vailla. Mutta voiko pakkauksissa käytettävää muovia korvata biopohjaisilla ratkaisuilla itse tuotetta vahingoittamatta?

UPM Communication Papers kehittää yhdessä arvoketjunsa toimijoiden kanssa innovatiivisia ratkaisuja muovin vähentämiseksi pakkauksissa aina kun se on mahdollista. Yksi tärkeimmistä kumppaneista viimeaikaisissa kehitysprojekteissa on ollut Walki Group Oy, jonka tavoitteena on nopeuttaa maailman siirtymistä jätteettömään tulevaisuuteen.

UPM:n tiimit tekevät keskenään yhteistyötä monissa kestävää kehitystä edistävissä projekteissa. Hyvällä yhteistyöllä on voitu haastaa yli 20 vuotta voimassa olleet alan standardit riskeeraamatta toimitusten turvallisuutta.

Ratkaisut löytyvät yhteistyöllä

UPM ja Walki ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään, ja viime vuosien liiketoiminnan kehitys on vahvistanut kumppanuutta entisestään.

”Olemme pyrkineet hyödyntämään kaikki win-win-mahdollisuudet. Viestintä välillämme toimii ja olemme kumpikin valmiita yhteistyöhön ratkaisujen löytämiseksi”, kertoo Walki Groupin metsäteollisuusmyynnistä ja -markkinoinnista vastaava johtaja Carlo van Houtum.

UPM ja Walki ovat etsineet tapoja haastaa alalla pitkään vallinneet standardit. Yksi yhteisistä innovaatioprojekteista keskittyi vaihtoehtoihin, joilla voidaan korvata kopiopaperipakkauksissa käytettävää muovia UPM:n kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla puukuiduilla.

Kun kopiopaperipakkaamisessa oli päästy parhaaseen mahdolliseen tulokseen, yhtiöt keskittyivät polyeteenin (PE) määrän vähentämiseen paperirullakääreissä. Tavoitteeksi asetettiin sekä pienentää fossiilipohjaisen polyeteenin osuutta korvaamalla sitä biopohjaisella raaka-aineella että vähentää PE:n määrää riskeeraamatta rullakääreiden kosteuskestävyyttä.

”Pyrimme optimoimaan materiaalien käytön sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Samalla on kuitenkin varmistettava, että paperirullat eivät vahingoitu kuljetuksessa, koska siitä syntyisi huomattavasti enemmän jätettä ja haittaa ympäristölle”, van Houtum sanoo.

Nämä kehitysaskeleet edistävät UPM:n tavoitetta vähentää toimitusketjunsa hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja myötävaikuttavat positiivisesti yhtiön allekirjoittamaan YK:n 1,5 asteen ilmastositoumukseen. Toimien vaikutuksia on vaikea arvioida ilman konkreettisia lukuja, mutta niiden uskotaan vähentävän polyeteenin määrää vuosittain noin 400 tonnilla, joka vastaa noin 15–20 rekkalastia.

Riskien äärirajoilla

”Aloitimme projektin vuoden 2019 loppupuolella muutamalla paperitehtaalla. Aluksi testasimme materiaalia, jossa osa tavanomaisesta fossiilipohjaisesta polyeteenistä korvattiin vastaavalla muovilla, jonka raaka-aine on UPM:n sellutuotannon tähteenä syntyvää raakamäntyöljyä. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on löytää vaihtoehtoja, joilla voi korvata perinteisen muovin kokonaan”, kertoo UPM:n hankintapäällikkö Frank Bruns.

UPM testasi myös mahdollisuutta pienentää polyeteenin määrää 20 grammasta per neliö 15:een. Testeillä selvitettiin, riittääkö tuo määrä suojaamaan paperia kosteudelta. Testit paljastivat, ettei polyeteenin määrää voida ilman riskiä vähentää tämän enempää. ”Jos voimme todeta, että polyeteenin vähennys ei aiheuta mitään negatiivisia vaikutuksia, voimme ehkäpä jatkaa seuraavaan vaiheeseen”, pohtii Bruns.

Testejä tehtiin kolmen kuukauden ajan ja samalla kerättiin palautetta koko toimitusketjulta. ”Seuraavaksi laajennamme täysimääräisesti 15 g/m²:n polyeteenin käytön paperirullakääreisiin, minkä jälkeen arvioimme mäntyöljypohjaisen materiaalin vaikutuksia uudelleen. Testien perusteella näiden materiaalien laadussa ei ole merkittäviä eroja”, Bruns sanoo.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös uuden biohajoavan vihreän polyeteenin tai kosteudelta suojaavan dispersiopinnoitteen käyttö, kunhan tuotteet tulevat markkinoille. ”Keskustelemme erilaisista muovia korvaavista vaihtoehdoista sekä nykyisten että potentiaalisten uusien toimittajien kanssa, koska pitkän tähtäimen tavoitteemme on lopettaa muovin käyttö pakkaamisessa kokonaan”, Bruns lisää.

”Asetamme valmistamamme paperin koko elinkaarelle tiukat kestävyystavoitteet, jotka ulottuvat raaka-aineiden vastuullisesta tuotannosta ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin. Yhtenä maailman suurimmista graafisen paperin tuottajista tiedostamme, että liiketoimintamme jatkuvuus riippuu kestävää kehitystä edistävistä toimistamme. Tämän vuoksi sitoutumisemme kestävään kehitykseen näkyy tuotteidemme koko arvoketjussa”, sanoo UPM Communication Papersin kestävästä kehityksestä vastaava päällikkö Stefanie Eichiner.

”Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että voimme tarjota asiakkaillemme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Optimoimme tuotantoprosessejamme, käytämme uusiutuvaa energiaa tehtaillamme, varmistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja kasvun metsissämme ja – kuten tässä tapauksessa – kehitämme kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä koko arvoketjussamme. Tämän vuoksi paperi on aidosti kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukainen tuote.”

Ratkaisuja siirtymävaiheen haasteisiin

Huolimatta EU:n uusista ympäristöön kohdistuvista vaatimuksista, kuten ensi vuonna voimaan astuvasta muoviverosta, muovipakkausten käyttö ei lopu vielä vähään aikaan. ”Kaikki haluavat toimia ympäristöä säästäen, mutta samalla kustannukset halutaan pitää kurissa. Emme tiedä, luovutaanko muovipakkauksista vuonna 2025 vai 2035. Lainsäädännöllä siirtymää voidaan kuitenkin nopeuttaa”, van Houtum uskoo.

”Muovin käyttöä voidaan vähentää ja polymeerien alkuperään voidaan kiinnittää tarkempaa huomiota. Huomioimme nämä molemmat asiat omassa jätteettömän tulevaisuuden mallissamme. Koska polymeerimme tuotetaan uusiutuvista lähteistä, ne eivät lisää fossiilisen hiilen määrää”, kertoo Walki Groupin innovaatio- ja yrityskehityksestä vastaava johtaja Annika Sundell.

”Pakkausalalla toimiville asiakkaillemme on tärkeintä tukea kestävää kehitystä monipuolisesti, tapahtui se sitten vähentämällä muovin määrää tai parantamalla kierrätettävyyttä. Yhdistelemällä useita teknologioita voimme toteuttaa asiakkaiden yksityiskohtaisimmatkin toiveet. Walki Groupille tämä on keino siirtyä kohti kiertotaloutta”, Sundell jatkaa.

Siirtymävaiheet ovat aina haastavia, mutta Bruns tietää, että jonkun on aina oltava ensimmäinen. ”Uusien ratkaisujen käyttöönotto on haastavampaa kuin vanhoihin tyytyminen. Alan juurtuneita käytäntöjä mullistavat ideat on usein vaikeaa lyödä läpi, mutta lopulta se on aina vaivan arvoista.”

Asa Butcher